>

1 miljoen beschikbaar voor duurzame energie bedrijventerreinen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Er is een nieuwe subsidieregeling voor energie op bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Met deze regeling wil de provincie Zuid-Holland bevorderen dat bedrijven op bedrijventerreinen gezamenlijk investeren in duurzame energie. Woensdag 27 juni maakte de Provinciale Staten bekend dat hier € 1 miljoen voor beschikbaar wordt gesteld.

Ondernemersverenigingen of BIZ-stichtingen kunnen een subsidie aanvragen. Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is dat minimaal 5 ondernemers op een bedrijventerrein willen samenwerken aan een energieproject, daarin willen investeren en daarvoor een uitgewerkte haalbaarheidsanalyse of business case kunnen aandragen. Uit een document moet blijken dat de terugverdientijd van het project langer is dan 5 jaar. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 200.000,-.

Meer informatie

Aanvragen kunnen worden ingediend van 17 september 2018 tot en met 31 december 2018.