>
Foto: gemeente Rotterdam

12 nieuwe BIZ-gebieden

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam gaat van 12 naar 24 Bedrijveninvesteringszones

Met ingang van 2019 komen er 12 nieuwe Bedrijveninvesteringszones (BIZ-gebieden) bij in Rotterdam, in totaal zijn er dan 24. De nieuwe BIZ-gebieden zijn de winkelgebieden: Asterloplein, Boulevard Kralingen, Hart van Katendrecht, Hoogkwartier, Rotterdam Centrum, Nieuwe Binnenweg Centrum, Noorderboulevard, Oude Binnenweg, Winkelgebied Plein ’53, Prinsenplein, Witte de Withkwartier en het bedrijventerrein Pothof.

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers investeert in een betere onderneemomgeving. De BIZ draagt bij aan het leefklimaat en het verbeteren van de veiligheid en uitstraling, bijvoorbeeld door de aanpak van zwerfvuil, graffitiverwijdering of cameratoezicht. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld sfeerverlichting, de sinterklaasintocht of een evenement. De BIZ is bedoeld om extra activiteiten te realiseren. Ondernemers (eigenaren of gebruikers/huurders) bepalen zelf of zij een BIZ-gebied willen worden. Eerst maakt u samen een BIZ-plan met geplande activiteiten, inclusief begroting. Na goedkeuring van de gemeente komt er een draagvlakmeting. Als die positief uitvalt komt er een heffing voor alle ondernemers in de BIZ. De heffing loopt via de gemeente en gaat als subsidie naar uw BIZ-stichting.

Eerlijke lastenverdeling

Het voordeel van een BIZ is dat alle ondernemers in een gebied bijdragen. Bij een meerderheid van stemmen zijn alle ondernemers in dat gebied verplicht de BIZ-bijdrage te betalen. Dit zorgt voor een eerlijke lastenverdeling; geen ondernemers die niet meebetalen maar wel meeprofiteren. Als ondernemersvereniging langsgaan om ondernemers mee te krijgen in gezamenlijke plannen en contributie te innen hoeft niet meer. Bij een BIZ int de gemeente de bijdrage van alle ondernemers in een gebied. Gezamenlijke verbeteringen komen op deze manier sneller van de grond en er is meer budget.

Investering in eigen gebied

Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen) is blij dat er onder ondernemers veel animo is om aan een BIZ-gebied deel te nemen: ‘Het mooie aan een BIZ is dat het een collectieve investering in je eigen gebied is, waardoor het grote meerwaarde heeft. Doordat er een plan ter stemming wordt gebracht, weet een ondernemer ook precies wat hij ervoor terugkrijgt.’ Dit jaar heeft de gemeente voor het eerst deskundigen ingehuurd die een gebied helpen bij de totstandkoming van een BIZ.

Meer informatie en aanmelden BIZ

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich tot 1 februari 2019 aanmelden voor een nieuwe BIZ met ingang van 2020. Op https://www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone/ is meer informatie daarover te vinden, inclusief een informerend filmpje over BIZ.