>

Samenwerking Havensteder & Rotterdam

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Op de Zeilmakersstraat in de wijk Bospolder werd een pand verbouwd tot drie sociale huurwoningen. Havensteder neemt als eerste woningcorporatie het voortouw om leegstand op een positieve manier aan te pakken.

Nieuwe bestemming

Rotterdam is de afgelopen jaren zeer in trek als woonstad. Tot 2040 moeten er 50.000 woningen gerealiseerd worden. Dat gebeurt niet alleen door nieuwbouw, maar ook door leegstaande gebouwen - zoals kantoren en winkels - te transformeren tot woonhuizen. Robert
Simons, wethouder Stedelijke Ontwikkeling in Rotterdam: “De tijd dat we een weiland aan de rand van de stad konden volbouwen met nieuwe huizen is voorbij. We zijn op zoek naar plekken in de stad, bijvoorbeeld waar we oude en leegstaande kantoren of bedrijfsruimte een
nieuwe bestemming kunnen geven. Wonen in de stad is gewild en vaak levert de transformatie van een kantoor ook nog eens een woning met een bijzondere sfeer op.”

Samenwerking

Peter van Lieshout, directeur Wonen van Havensteder: “De transformatie van leegstaande panden in sociale huurwoningen draagt bij aan één van onze kerndoelstellingen: het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken." De gemeente heeft bijgedragen door het proces waar mogelijk te versnellen bij onder andere het vergunningentraject en het aanbieden van de juiste kennis en informatie. Rotterdam zet in 2018/2019 verder in op samenwerking met woningcorporaties en zal ook andere  vastgoedeigenaren benaderen om transformaties of verbetering te stimuleren.

Lees meer op de website van de Havensteder