Als de samenwerking goed is, volgen de resultaten vanzelf.

  • Inhoudstype:
    • Nieuws

Een feestelijk moment vanmiddag bij Projectbureau Slinge! Wethouder Roos Vermeij ondertekende samen met het projectbureau en BIZ eigenaren (vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners) het manifest ‘Aanpak Winkelgebied Slinge’.

Samen winkelgebied versterken

Het Projectbureau Slinge, ondernemers, vastgoedeigenaren en de (gemeentelijke) partners bundelen hun krachten in de aanpak van het winkelgebied Slinge. Zij werken samen om het winkelgebied te versterken en weer in haar geheel aantrekkelijk te maken. Het Projectbureau Slinge organiseert, faciliteert en helpt betrokken partijen deze samenwerking uit te voeren.

Prettig en veilig

De samenwerking moet uiteindelijk resulteren in een vitaal, veilig en goed functionerend winkel- en voorzieningen gebied, waar men prettig en veilig kan wonen, werken, winkelen en kan ontmoeten.

Ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners uit het gebied worden uitgenodigd om deel te nemen aan de samenwerking.

ondertekening standpunt projectbureau Slinge

Deel deze pagina