>

Experimenten Anders Geregeld gaan langer door

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ondernemers en de gemeente Rotterdam hebben langer de tijd voor experimenten in de winkelgebieden Rozenburg en Beverwaard en in de Lusthofstraat in Kralingen. Officieel zouden de experimenten waarbij gestreefd wordt naar regeldrukvermindering eind 2018 afgerond moeten zijn, maar de gemeente vindt dat te vroeg.

“Die experimenten zijn initiatieven van verschillende ondernemers en de gemeente zelf. Ze starten dus niet allemaal tegelijk”, stelt wethouder Barbara Kathmann (economie). Een voorbeeld is een flexibele standplaatsvergunning in Beverwaard, waardoor sinds augustus van dit jaar wekelijks een viskraam in het winkelgebied staat. Of de proef met een verruiming van de uitstallingen in de Lusthofstraat. Ondernemers zijn hier zelf verantwoordelijk voor een goede doorgang.

Ruimte om impact aan te tonen

“Ik wil écht kunnen zien welke impact en kansen die experimenten bieden”, vervolgt Kathmann. “Daar wil ik de ondernemers dus ook de tijd voor geven.” De experimenten worden nu uiterlijk 1 juli 2019 afgerond. Na de zomer wordt dan bekend hoe de verschillende experimenten verlopen zijn en welke experimenten het meest kansrijk zijn.  “Geslaagde experimenten kunnen we ook uitvoeren in een groter gebied of op andere plaatsen in de stad”, aldus Kathmann. “Als ze daar ook aanslaan, kunnen we regels versoepelen.”

Over Anders Geregeld

Anders Geregeld liep in 2016 als experiment op de West-Kruiskade. Daar bleek het lang niet altijd nodig was om regels te vernieuwen of helemaal af te schaffen. Ondernemers en de omgeving konden al baat hebben bij versoepeling van bijvoorbeeld de laad- en lostijden en regels rond uitstallen. Op de West-Kruiskade werd destijds ook het stopverbod permanent opgeheven.

Anders Geregeld ging door in 2017, als programma met drie zones voor experimenten. De onderzoeksafdeling van de gemeente volgt de experimenten op de voet. Door meer tijd te bieden voor de experimenten, krijgen alle experimenten een reële kans en kunnen de onderzoekers een goed beeld vormen. Hun bevindingen worden na de zomer van 2019 verwacht.