>

Arbeidsmarkt: ICT en techniek

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Door de technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt. Veel banen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe voor in de plaats. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van werknemers, bedrijven en onderwijsinstellingen. Dat staat in de bijdrage van de Randstad in de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2018.
 

Omgekeerde U

In Nederland laat de opbouw van alle banen zich tot nu toe het beste tekenen als een omgekeerde U: een grote middenklasse. Voor het eerste in de geschiedenis verandert de omgekeerde U langzaam naar een normale U. Met aan de linkerkant een groot aantal laagbetaalde banen en aan de rechterkant de hoogbetaalde banen.


De verandering van een omgekeerde U naar een normale U is ook terug te zien in de regio Rijnmond, 54,3% van de vacatures vraagt minimaal hbo-niveau. Het aantal middelbaar betaalde banen daalt. De vraag is ook of de middelbaar opgeleiden de laagverdiener gaan verdringen en of we genoeg mensen hebben om de rechterpoot te vullen. Dit is zeker in Rijnmond belangrijk omdat de regio met 61,9% een relatief lage arbeidsmarktparticipatie heeft.

IT en techniek

Door de automatisering van routinetaken worden IT en techniek steeds belangrijker voor bedrijven. Hierdoor ontstaan er ook veel nieuwe banen, niet alleen voor hoger opgeleiden maar ook voor lager opgeleiden. In aanvulling op de traditionele interventies aan de onderkant van de arbeidsmarkt heeft het dus zin om ook innovatie en werkgelegenheid aan de ovenkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Daarnaast ontstaan er ook nieuwe flexibiliteit en arbeidsmobiliteit doordat IT een gemene deler wordt.

In de technologie gaan de veranderingen snel. Daarom zou het eindresultaat van een opleiding niet (alleen) een diploma moeten zijn, maar een gedetailleerd inzicht in de kennis, vaardigheden en arbeidsmarktwaarde van een student. Een diploma is straks geen eindpunt, maar een beginpunt van een leven lang blijven ontwikkelen. De Rotterdam University of Applied Sciences zoekt in het opleiden van studenten al heel actief de samenwerking op met het regionale bedrijfsleven.

Een leven lang leren

De angst bestaat en ontstaat dat er banen verdwijnen. Die angst is terecht: elke baan verdwijnt, ooit. 99% van de banen van vandaag bestond vroeger nog niet. Daarom moeten we zorgen dat iedereen de belangrijke technologische ontwikkelingen kent, zich ervoor interesseert en zich een beeld vormt van hoe deze ontwikkelingen hun baan, organisatie en sector gaan veranderen. Hier moeten de stad en de organisaties samen de werkende in faciliteren, zodat deze tijd heeft om te leren, zich aan te passen. We moeten op zoek naar manieren om op een moderne manier zekerheid te bieden aan mensen, om het hen mogelijk te maken te leren, werken, uitrusten en te zorgen en om makkelijk tussen deze activiteiten te schakelen.

 

Bekijk hier het hele artikel van de Randstad