Battolyser Systems

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

Een batterij die zonne- en windenergie opslaat én waterstof produceert. De techniek bestaat, maar kan het een commercieel product worden? Dat zoekt Battolyser Systems de komende tijd uit, mede dankzij de SES-subsidie die het bedrijf medio 2022 heeft ontvangen.

Battolyser Sysyerms Twee mannen in een laboratorium
Battolyser Systems

De technologie achter de Battolyser is in 2014 door professor Fokko Mulder uitgevonden. De nikkelijzerbatterij, uitgevonden door Edison, bleek een interessante kans voor de energietransitie. “Door een aantal slimme innovaties is het mogelijk om de batterij op te laden en vervolgens water efficiënt te splitsen in waterstof en zuurstof. Zo ontstaat er een batterij en electrolyzer ineen”, vertelt Geert Wassens van Battolyser Systems, een spin-off van TU Delft.

Batterij continu actief

De Battolysor is volgens Wassens de sleutel tot de energietransitie in Nederland. In het bijzonder als het gaat om het verduurzamen van de industrie. “Je kunt denken aan gebruik van duurzame waterstof in de olie- en gasindustrie of een staalfabrikant die met waterstof staal wil maken. De technologie sluit perfect aan bij de flexibiliteit die nodig is in een toekomst waarin vrijwel alle energie wordt opgewekt door wind- en zonne-energie.”

Een Battolyser is, in tegenstelling tot soortgelijke electrolyzers, continu actief. Het kan namelijk stroom opslaan en ontladen. Dat levert ook economisch voordeel op: “Als er een tekort aan stroom is en de prijzen hoog zijn, dan kan je de Battolyser ontladen. En als er een overschot is aan stroom, dan kun je tegen aantrekkelijke prijzen groene waterstof maken.” Een ander belangrijk voordeel is dat de Battolyser gemaakt wordt van klasse 2 nikkel en ijzer; materialen die voldoende beschikbaar en schaalbaar zijn.

Productiefaciliteit in Rotterdam

De technologie is nog niet commercieel op de markt. Daar gaat Battolyser Systems de komende maanden mee aan de slag. Wassens: “Met de subsidie gaan we een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een productiefaciliteit in Rotterdam. Op basis van de resultaten van deze studie nemen we eind dit jaar een investeringsbesluit.”

Rotterdam is erg geschikt voor een productiefaciliteit, denkt Wassens. “Hier zitten veel potentiële klanten in de olie- en gas. En Rotterdam is een van de grootste waterstofimporteurs ter wereld. De haven werkt hard aan de waterstofinfrastructuur.” De ambitie is om een aantal fabrieken in de Rotterdamse haven op te zetten. “Het zou fantastisch zijn als we op grote schaal Battolysers kunnen produceren. Daarmee kunnen we de energietransitie in Rotterdam, Nederland en Europa een enorme boost geven.”

Deel deze pagina