Bedrijven kunnen zich weer inschrijven voor haalbaarheidsonderzoek naar walstroom

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Maritiem
    • Regelen

Walstroom is een elektrische aansluiting op de kade. Met deze aansluiting kunnen aangemeerde schepen elektriciteit van de wal gebruiken en hun dieselgeneratoren uitzetten. Er is in 2024 plek voor 15 bedrijven die het haalbaarheidsonderzoek kunnen aanvragen.

walstroom subsidie gemeente Rotterdam
Walstroom Landtong Rozenburg © Danny Cornelissen

Waarom walstroom

Walstroom is elektriciteit voor aangemeerde schepen. Als aangemeerde schepen walstroom gebruiken in plaats van hun generator, dan maken ze veel minder geluid, en stoten ze minder CO2 en stikstof uit. Hierdoor wordt de lucht schoner en de omgeving stiller. Walstroom is één van de weinige technieken die beschikbaar is om de scheepvaart te verduurzamen.

In 2023 waren de plekken voor het haalbaarheidsonderzoek binnen korte tijd gevuld. Rotterdam Offshore Group (ROG) is één van de bedrijven die in de eerste ronde een haalbaarheidsonderzoek heeft laten uitvoeren.

“Om met de tijd mee te gaan is walstroom noodzakelijk. De scheepsvaart is niet de meest duurzame industrie en zorgt voor geluid- en geuroverlast. Door gebruik te maken van walstroom helpen wij als bedrijf mee aan het schoner maken van de scheepsvaartindustrie zodat het nog lang kan bestaan.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen welke concrete stappen er door ons, de Rotterdam Offshore Group, genomen moeten worden om walstroom te realiseren en voor welke subsidies we in aanmerking komen. Daardoor hebben wij sneller de stap kunnen zetten om over te gaan op walstroom. Onze wens is zo snel mogelijk! En dat de gemeente Rotterdam een deel van het bedrag betaald door middel van een subsidie is mooi meegenomen!”

Subsidie van de gemeente

De gemeente Rotterdam steunt het verduurzamen van de haven en dus ook walstroom. Daarom heeft de gemeente een speciale subsidie voor bedrijven die zich inschrijven voor het haalbaarheidsonderzoek naar walstroom. De gemeente Rotterdam financiert 80% van de onderzoekskosten.

Robert Simons, Wethouder Haven van de gemeente Rotterdam: ‘Walstroom zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Deze regeling helpt bedrijven in de haven met het zetten van de eerste stappen richting walstroom. Door het haalbaarheidsonderzoek helpen wij bedrijven en de stad richting een schonere toekomst.’

Wat zit er in het onderzoek?

Een door de gemeente geselecteerd bedrijf verricht de haalbaarheidsstudie. Deze omvat:
(1) inventarisatie van de vraag naar elektriciteit door afmerende schepen;
(2) technisch basisontwerp van een walstroominstallatie;
(3) inventarisatie elektrische aansluiting en mogelijke koppeling met eigen opwekking;
(4) inventarisatie van mogelijke koppelkansen laadinfrastructuur voor voertuigen of mobiele werktuigen;
(5) business case inclusief onrendabele top;
(6) emissiebesparing in geval van bouw en gebruik walstroominstallatie;
(7) indicatie van subsidiemogelijkheden.

Meer weten over het haalbaarheidsonderzoek of uw bedrijf direct aanmelden? Dat kan via de website Haalbaarheidsonderzoek walstroom aanvragen | Rotterdam.nl

Deel deze pagina