>

Belastingaangifte: vergeet de coronaregelingen niet

26 maart

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In 2020 golden voor ondernemers verschillende coronasteunmaatregelen: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS). Heb je in 2020 gebruik van één of meerdere coronaregelingen gemaakt? Dan moet je er op letten dat je deze op de juiste manier verwerkt in de belastingaangifte.

Hoe je dit doet:

  • Tozo: de uitbetaalde Tozo-uitkering wordt door de Belastingdienst gezien als inkomen. Op basis van de jaaropgaaf die je van de gemeente ontvangt, geef je deze uitkering in de aangifte apart op. Je doet dit onder het kopje 'Pensioenen en andere uitkeringen' om vervolgens te kiezen voor 'Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Over de uitgekeerde Tozo-uitkering betaal je inkomstenbelasting. De ingehouden loonheffing die op de jaaropgaaf staat, vermeld je in de aangifte en komt in mindering op de inkomstenbelasting. Heb je een partner? Dan telt de Tozo-uitkering voor de helft mee voor het inkomen van je partner. Dit kan er toe leiden dat jij en/of je partner bij de aangifte inkomstenbelasting 2020 meer moet betalen dan verwacht.
  • TVL & TOGS: ontving je een tegemoetkoming in de vaste lasten? Of een eenmalige uitkering op grond van de TOGS? Hierover betaal je geen belasting, maar je moet ze wel opgeven in het ondernemersdeel van de aangifte als onbelaste winstbestandsdelen.

Voor meer informatie kun je terecht op belastingdienst.nl/corona en in de online aangifte zelf.

Versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis kon je in 2020 misschien niet aan het urencriterium zoals aangegeven bij de belastingdienst voldoen. Om te voorkomen dat je dan geen gebruik kunt maken van bepaalde aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, gold van 1 maart tot 1 oktober 2020 een versoepeling van het urencriterium.

Gedurende die periode mag je ervan uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming besteedde. Ook als dat in werkelijkheid niet zo was. Daardoor kun je makkelijker voldoen aan het urencriterium. Houd hier rekening mee in de aangifte.

Betaalpauze voor je hypotheek

Kon je vanwege de coronacrisis tijdelijk je hypotheek niet betalen en heb je in 2020 met je geldverstrekker, bijvoorbeeld je bank, een afspraak gemaakt over een betaalpauze? Je betaalde dan een periode geen of minder rente en aflossing. Dit kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Meer weten?

Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers en gebruik ter voorbereiding de aangiftechecklist met alle gegevens die je nodig hebt voor je aangifte.