>
Foto: Peter Gooris

Betrek mkb-ondernemers eerder bij opstellen regelgeving

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regelgeving behapbaar en uitvoerbaar maken

Regelgeving is voor mkb-ondernemers beter behapbaar als ze eerder en meer betrokken worden bij het opstellen van die regelgeving. Dat is een van de uitkomsten van de voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021, die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer stuurde.

In samenspraak met ondernemers, betrokken brancheorganisaties en departementen zijn ruim 50 knelpunten rondom regelgeving aangepakt. Van het behapbaar en uitvoerbaar maken van nieuwe regelgeving tot het wegnemen van belemmeringen in bestaande regels. Van het aanpakken van procedures bij toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot het verbeteren van de informatievoorziening voor ondernemers.

Subsidie praktijkleren

Zo is op verzoek van veel ondernemers de subsidieaanvraag voor praktijkleren aangepast. Het is makkelijker geworden om de uren en de begeleiding van een student te verantwoorden. Hierdoor kan de ondernemer de subsidieaanvraag op een eenvoudige manier zelfstandig invullen. Ook is de indieningstermijn in september met twee weken verlengd, waardoor het beter aansluit bij het moment dat de scholen weer beginnen.

Toegankelijke informatie

De toepasbaarheid van wet- en regelgeving, maar ook het vinden, toegankelijk en leesbaar maken van informatie zijn belangrijke aandachtspunten in de rapportage. Zo heeft bijvoorbeeld het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenspraak met ondernemers de informatie over de Arbowetgeving toegankelijker en overzichtelijker gemaakt. Teksten op het Arboportaal zijn verhelderd met animaties en er is een lijst met veelgestelde vragen van ondernemers.

Jaarlijkse scan regeldruk

Het aanpakken van regeldruk is een doorlopende opgave van het Rijk. Toch zijn er continu nieuwe signalen van mkb-ondernemers, die tegen knelpunten in de regelgeving aanlopen. Een jaarlijkse scan moet de regeldruk, maar vooral ook de onderliggende oorzaken in kaart brengen. De uitkomsten worden gebruikt om in gesprek te gaan met ondernemers en nieuwe knelpunten aan te pakken.

Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/25/steeds-minder-onnodige-regels-voor-ondernemers