>

Brexit: bereid uw bedrijf goed voor!

1 december 2020

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brexit is op 1 januari 2021 een feit. Vanaf dat moment gelden er andere regels voor handel en transport tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie. Afhankelijk van het type bedrijf heeft dit directe of mogelijk indirecte gevolgen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich goed voorbereiden en waar nodig maatregelen treffen.

Op dit moment, met nog ongeveer vijf weken te gaan voordat de overgangsperiode van de Brexit ten einde is, wordt er nog volop onderhandeld over een deal. De precieze regels die straks gelden zijn daarom nog niet bekend, wel is duidelijk dat de regels veranderen per 1 januari 2021.

 

Soepele doorstroom

Partijen zoals Rijkswaterstaat, Douane, Havenbedrijf Rotterdam, Voedsel- en warenautoriteit en gemeente Rotterdam stellen alles in het werk om goed voorbereid te zijn op de Brexit. De prioriteit ligt bij een goede bereikbaarheid van de ferryterminals en de omringende bedrijventerreinen en woonkernen. De impact van de Brexit op het logistieke proces hangt grotendeels af van de douaneformaliteiten aan de grens. In Rotterdam is dit aan de ferryterminals. Digitalisering van de douaneprocedures versoepelt de doorstroom. Als de vervoerders hun zaken vooraf goed op orde hebben, hoeft er geen vertraging voor de vrachtwagens  bij de ferry op te treden en blijft de regio Rotterdam bereikbaar.

 

Vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk

Vanaf 1 januari 2021 begint het vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk altijd met een aangifte bij de Douane. Daarna moeten vervoerders e.a. de douanedocumenten via Portbase digitaal voormelden bij de terminals. Bij alle ferryterminals en de meeste shortsea-terminals is deze voormelding verplicht. Anders krijgt de lading géén toegang. Daarom is van belang dat in de logistieke keten van een bedrijf goede afspraken zijn gemaakt over wie wat doet. Op de website  https://www.getreadyforbrexit.eu/ kunnen bedrijven lezen hoe zij zich in vijf eenvoudige stappen kunnen verzekeren van snel vervoer via de Nederlandse havens in 2021.

 

Aanmelden voor Portbase-services

Hoe beter vervoerders, expediteurs en betrokkenen hun zaken hebben voorbereid, hoe sneller de doorstroom zal zijn. Daarom is het van groot belang dat zij aangemeld zijn bij Portbase, dat datadeling faciliteert tussen bedrijven en met overheden. Vervoerders en expediteurs worden daarom opgeroepen om zich tijdig vóór de Brexit bij Portbase aan te melden.

 

(In)directe gevolgen voor uw bedrijf?

Ook als u het niet verwacht, kan Brexit direct of indirect gevolgen hebben voor uw bedrijf. Duidelijk is dat er gevolgen zijn ingeval van import en export van goederen naar het VK, omdat na de Brexit de douaneprocedures met het VK veranderen. Maar de gevolgen zijn ook merkbaar wanneer u bijvoorbeeld producten of onderdelen uit het VK in uw productieketen heeft. Of wanneer u diensten geleverd krijgt door een bedrijf in het VK of wanneer u zelf diensten aanbiedt in het VK.

 

Brexit Impact Scan

Doe de Brexit Impact Scan: een handige tool van Rijksoverheid waarmee u de risico’s voor uw onderneming onderzoekt en ontdekt wat u kunt doen om uw onderneming voor te bereiden op de Brexit.

 

Brexit-flyeractie 1 december

Vandaag, 1 december, is Brexit Actiedag. In de Nederlandse havens worden die dag flyers uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die lading vervoeren van en naar Britse havens. Rijkswaterstaat projecteert vanaf die dag de Get-Ready-for-Brexit-boodschap op matrixborden boven snelwegen naar havens. Voor een goede doorstroom werken Havenbedrijf Rotterdam, Douane, Rijkswaterstaat, Portbase, gemeente Rotterdam en vele andere partijen samen. De gezamenlijke actie is bedoeld om chauffeurs en hun opdrachtgevers eraan te herinneren wat er in de Nederlandse havens verandert per 1 januari 2021 door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Lees hier meer.

 

Meer handige informatie en tools

Meer informatie en tools ter voorbereiding op de Brexit: