>

Alternatief voor arbeidsongeschiksheidverzekering

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

D’Laine Camp, eigen bedrijf op het gebied van vertaal- en redactiewerk, spreekt uit eigen ervaring. Ze is een en al lof over de alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Aangesloten bij de verzekering sinds 2014 heeft ze een periode van tien maanden ziekte kunnen overbruggen. Niet alleen financieel, maar ook praktisch kreeg zij hulp vanuit dit netwerk, dat volledig op vertrouwen is gebaseerd.

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Biba Schoenmaker is medeoprichter van de landelijke Coöperatie BroodfondsMakers en vertelt: ‘Een Broodfonds is een vereniging voor alle soorten ondernemers zowel zzp'ers als zelfstandigen met een Besloten vennootschap (BV) of Vennootschap onder firma (VOF). Doel is om haar leden bij arbeidsongeschiktheid financieel te ondersteunen. Het principe is eenvoudig: wanneer je bent geaccepteerd als lid geef je aan wat je per maand minimaal nodig hebt om van te kunnen leven als je arbeidsongeschikt wordt. Iedereen is daar vrij in. Alle leden dragen vervolgens maandelijks een bedrag af op basis van wat ze willen ontvangen bij ziekte. Dat gaat op een eigen rekening. Wanneer er onverhoopt een van de leden arbeidsongeschikt wordt en tijdelijk niet kan werken wordt er vanaf alle ledenrekeningen een klein bedragje afgeschreven en naar het zieke lid overgemaakt als privéschenking. Een mooi solidair principe, dat verenigingsleden je helpen, die als geen ander als mede-ondernemers weten hoe het is om soms je werk even niet meer te kunnen doen. Deelnemers betalen eenmalig inschrijfkosten en per maand een kleine bijdrage. In ruil daarvoor doen De BroodfondsMakers alle administratie en begeleiding en verzorgen we trainingen.’

Waarom een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een zelfstandige in Nederland is minder goed beschermd dan iemand in loondienst Die betalen van hun loon premies, aangevuld door de werkgever. Een zelfstandige moet zo’n beetje alles zelf afdekken, waarvan een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid een ‘vermogen‘ kost. Veel zelfstandigen nemen het risico dat ze niet ziek worden of geen ongeluk krijgen. Wat te denken van een zelfstandige zoals D’Laine die helaas maandenlang te kampen had met een ernstige ziekte? Ze vertelt hoe ontroerd ze was toen ze voor het eerst tijdens haar behandeling de bedragen van de mede-broodfondsdeelnemers op haar rekening kreeg als gift! Dit in plaats van een onzekere uitkering van een dure verzekering met winstoogmerk. Daar is vaak minder compassie met mensen die ziek worden. Dankzij haar deelname aan het Broodfonds gaf het een heel goed gevoel om op deze manier financiële ondersteuning te krijgen. Daarnaast was er ook persoonlijk contact met deelnemers uit haar Broodfonds, die haar een hart onder de riem staken.

Spelregels

Het minimum aantal leden bij de opstart van een nieuw Broodfonds is twintig, het maximum vijftig. Natuurlijk zijn er allerlei spelregels aan verbonden, die de oprichters van Broodfondsen in het hele land, de ‘BroodfondsMakers’, hebben uitgewerkt, om het systeem goed te laten werken en het gun-aspect optimaal te kunnen benutten. En het werkt, de animo is groot en Broodfondsen rijzen de pan uit. Een van de spelregels is dat de giften vanuit het Broodfonds maximaal twee jaar door kunnen gaan.

Divers netwerk

Het uitgangspunt van een Broodfonds is om leden te betrekken vanuit een kring bekenden. Dat biedt houvast. Je moet elkaar wel kunnen vertrouwen om steun te krijgen bij ziekte. Volgens D’Laine is het prettig als de leden niet persé binnen hetzelfde vakgebied werken, maar juist vanuit diverse beroepsgroepen. Dat levert ook fijnere gesprekken op dan wanneer iedereen het alleen over zijn/haar eigen vak heeft. Bovendien is het handig iemand ook te kunnen benaderen voor praktische hulp vanuit het netwerk.

Meer weten?

Elke zelfstandig ondernemer, die meer wil weten over de Broodfondsen, kan terecht bij verschillende aanbieders:

  • Broodfonds

  • Samsamkring

  • Shared people

  • Socialtens

Daar is veel te vinden over de spelregels, fiscale kwesties, en praktijkervaringen. Maar lees vooral ook over het enthousiasme en de gedrevenheid iets voor elkaar over te hebben.