C-Green

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

C-Green heeft een technologie ontwikkeld om slib duurzaam en circulair te verwerken. Vergeleken met de huidige manier van slibverwerking, kan met deze methode 80% van de uitstoot van broeikasgassen voorkomen worden.

Samen met Reym, een reinigings- en afvalverwerkingsbedrijf in Rotterdam, onderzoekt C-Green of het haalbaar is om een OXYPOWER HTC-installatie op het terrein van Reym te bouwen. Deze installatie zet slib om in HTC-biocoal, een met koolstof verrijkt product dat gebruikt kan worden als biobrandstof of bodemverbeteraar.

Dé oplossing voor afval

Erik Odén, medeoprichter van C-Green: “We onderzoeken welke afvalstromen van Reym geschikt zijn, waar de HTC-biocoal voor gebruikt kan worden en wat de energievoordelen zijn.” Als de installatie eenmaal draait, biedt Reym een aantrekkelijke afvalverwerkingsoplossing voor haar klanten. De kans is groot dat andere bedrijven snel volgen.

Op dit moment is er in Nederland onvoldoende capaciteit om het natte afval op een veilige en circulaire manier te verwerken. Met name grotere industrieën, zoals de landbouw- en voedingsindustrie lopen tegen dat probleem aan. “Onze installatie recyclet het afval ter plaatse, het hoeft de fabriek niet te verlaten”, legt Erik uit. “Het slib wordt verwerkt en omgezet in een geurloos biocoal, wat fossiele en op hout gebaseerde brandstoffen kan vervangen. Dit betekent dat we minder bomen hoeven te kappen.”

Rotterdam als voorbeeld voor uitrol in Azië en Amerika

Rotterdam is volgens Erik de uitgelezen locatie om de business case uit te rollen: “Industriesteden als Rotterdam produceren veel afval. Het is kostbaar om van dat afval af te komen, zeker als het op een duurzame manier gebeurt.” Daarbij is Nederland dichtbevolkt en is er niet veel ruimte om slib af te voeren. De OXYPOWER HTC lost dat probleem op. En als het in Nederland werkt, is de stap naar andere landen binnen Europa en zelfs naar Azië en Amerika snel gezet.

Eén OXYPOWER HTC-installatie verwerkt jaarlijks 25.000 ton slib, zónder externe warmtebronnen. Ook maakt de installatie het mogelijk om overtollige warmte op te slaan en stikstof en fosfor te recyclen. C-Green komt daarmee zeker tegemoet aan de hoge milieuambities van de gemeente.

Werkgelegenheid

“Zodra we in Nederland zijn gevestigd, komen er banen beschikbaar. Denk aan commerciële functies, bouw en onderhoud en operationele ondersteuning.” Ook bij Reym zal op termijn behoefte zijn aan werknemers, onder andere voor onderhoudswerkzaamheden aan de installatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over de innovatie van C-Green? Klik dan hier.

Deel deze pagina