CENT-R, Samenwerking met Lightwell

  • Inhoudstype:
    • Artikel
  • Thema’s:
    • Digitaal
    • Innovatie
CENT-R in de wijk Reyeroord

In gesprek met Virgil Warnars

Virgil Warnars, CSO Lightwell, geeft hij zijn visie op de samenwerking met de gemeente Rotterdam en welke hindernissen nog te verwachten zijn voor een succesvolle introductie van de CENT-R, de slimme lichtmast.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendig open platform, waarbij sensoren toegevoegd en verwijderd kunnen worden ten dienste van bewoners én de gemeente Rotterdam controle heeft over de openbare ruimte, was de visie die centraal stond bij de ontwikkeling van de CENT-R. Een samenwerking tussen Lightwell en de gemeente Rotterdam.

Virgil Warnars geeft aan dat met de CENT-R de gemeente Rotterdam niet gebonden is aan een platform van een specifieke leverancier en dat zo een vendor lock-in wordt vermeden. Er zijn vormeisen, zoals een vaste maatvoering, maar daarbinnen staat het iedere gemeente vrij om vanuit lokale wensen en behoeften de CENT-R in te richten.

Partners

In Reyeroord wordt al met meerdere bedrijven samengewerkt rond de CENT-R, zoals Citytec, Engie, Energy Floors en Stedin. In de Rotterdamse wijk is voor drie toepassingen geëxperimenteerd met de CENT-R: het laden van auto’s, lichtmasten en een spelvloer van zonnepanelen voor kinderen.

Het uitgangspunt voor een slim openbaar beheer platform, zoals de CENT-R, is dat systemen van elkaar profiteren en gegevens gedeeld worden. Zo kan data ingezet worden om slimmer beleid te bedenken, beter uit te voeren en sneller te evalueren. In de praktijk staan er bijvoorbeeld al wel laadpalen, maar worden nog weinig systemen geïntegreerd met andere toepassingen. En dat is zonde, want daarmee worden dure netaansluitingen niet optimaal benut.  

Warnars geeft aan dat het de grootste angst van gemeenten is, dat er allerlei losse systemen naast elkaar komen te staan in de openbare ruimte: laadpalen voor auto’s, naast palen voor lichtmasten, naast palen voor verkeers- en luchtkwaliteitsmetingen. Dit vervuilt niet alleen het straatbeeld, maar maakt het ook lastig om al die systemen digitaal te integreren met elkaar. Met de CENT-R is er op productniveau een oplossing.

Vervolgstappen

Nu zijn de gemeenten aan zet. De ‘lichtmastmensen’ moeten nu met de ‘laadpaalmensen’ en de databeheerders samen gaan werken, rekening houdend met Europese richtlijnen. Grote steden moeten elkaar weten te vinden. De CENT-R moet geen Rotterdams product zijn, maar uitgroeien tot een gestandaardiseerd Smart City element, waar ook bedrijven mee willen gaan werken.

Een bijkomend voordeel van de CENT-R is dat meerdere aansluitingen mogelijk zijn per CENT-R. Als je na gaat dat bijvoorbeeld in Nederland alleen al 1,5 miljoen laadpalen geplaatst moeten worden, is dat voor de netbeheerders met het huidige aantal werknemers al bijna onmogelijk. En dan gebruik je de laadpaal maar voor één toepassing. Door meerdere toepassingen op één aansluiting toe te voegen maximaliseer je ook de capaciteit bij netbeheerders.

De samenwerking met Rotterdam

De samenwerking met de gemeente Rotterdam was voor Lightwell prettig, geeft Warnars aan. “Rotterdam gaat gewoon aan de slag, doet het gewoon, lekker down to earth. Verschillende diensten die met elektriciteitsproducten werken, gingen gewoon gezamenlijk aan tafel zitten om de plannen te bespreken, dat was nog nooit gebeurd. Ik moet daarbij wel aangeven dat er ook wettelijke bepalingen zijn, waardoor gemeentelijke diensten niet altijd makkelijk kunnen samenwerken.”

Vigil Warnars zegt dat hij hoopt dat er snel minimaal 200 Cent-R’s in de stad komen, zodat op grotere schaal de werkwijze en de voordelen van de CENT-R aangetoond kunnen worden.

Virgil Warnars, CSO Lightwell
Virgil Warnars, CSO Lightwell

Hij vervolgt: “Door corona gebeurde veel online. Innovatie ontstaat juist als mensen bij elkaar zijn. Nu er langzaam weer meer kan, zitten mensen zitten vol nieuwe energie. Rotterdam en andere gemeenten moeten daarvan profiteren!” De laatste tip die Warnars de gemeente Rotterdam mee wil geven is, dat Rotterdam vooral de eigen macht richting Europa niet moet onderschatten. In Europa gebeurt veel op het gebied van de Smart City.

Rotterdam moet aanhaken bij werkgroepen en denktanks en wordt ook echt internationaal gezien als een stad met lef en kennis, dus kan echt wat voor elkaar krijgen!

Virgil Warnars, CSO Lightwell

De CENT-R is door Lightwell en de gemeente Rotterdam gezamenlijk ontwikkeld. De samenwerking is vastgelegd in een gezamenlijke en gehonoreerde octrooiaanvraag.

Lees meer over Living Lab Sensible Sensor

Deel deze pagina