>
Foto: Iris van den Broek

Cleantechbedrijven en gemeente bouwen aan nieuwe economie

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De Rotterdamse economie is in transitie

De nieuwe economie is sterk in opkomst: duurzaam, energiezuinig en circulair. Dit biedt kansen voor de Rotterdamse economie en werkgelegenheid. Wat doet de gemeente Rotterdam voor ondernemers en bedrijven in deze sectoren om de juiste investeringscondities te scheppen? En welke resultaten zijn al behaald? We vroegen het aan Miranda Janse, ontwikkelmanager Cleantech bij de gemeente Rotterdam.  

‘Ondernemers en bedrijven zijn onmisbaar bij de transitie naar een nieuwe toekomstbestendige economie’, zegt Janse. ‘Daarom werkt de gemeente samen met innovatieve bedrijven en ondernemers die met hun technologische toepassingen Rotterdam kunnen verduurzamen, zowel de haven als de stad, en zorgen voor nieuwe banen en bedrijvigheid. We richten ons in het bijzonder op twee thema’s: energietransitie en circulaire economie. We kijken naar de beweging in de markt: welke bedrijven nemen initiatief? Daar waar bedrijven en ondernemers investeren en innoveren, volgen wij. We helpen ze van idee naar toepassing, dat is vaak een lange weg. We willen er zijn voor ondernemers en hen actief faciliteren; de juiste condities scheppen om te investeren.’

Samenwerking overheid, bedrijven, kennisinstellingen

Janse legt uit hoe ze dat doen: ‘Via marktverkenningen brengen we in kaart waar kansen liggen, we denken mee en brengen partijen bij elkaar. Wij geloven dat we de economische transitie alleen kunnen realiseren als overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen effectief met elkaar samenwerken. We leggen de juiste verbindingen met onze collega’s bij de gemeente en met onze partners in de regio zoals Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, Rotterdam Partners, iTanks, Provincie Zuid-Holland en samenwerkingsverbanden zoals Clean Tech Delta. In de praktijk betekent dit dat we partijen bij elkaar brengen, de toegang tot kapitaal verbeteren en bedrijvigheid versnellen. Denk aan: bedrijven met innovaties actief in contact brengen met investeerders. Partijen aan tafel brengen: wat is er nodig om de innovaties een stap verder te brengen? Samenwerkingen smeden. Kortom: ons netwerk mobiliseren om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen en start-ups naar een volgende fase te brengen.’

‘Verder zijn we (mede-)organisator van bijeenkomsten en evenementen zoals de Cleantech Summit en Meet the Buyer evenementen van het scale-up programma. We vormen ook consortia waarin publieke en private partijen innovatieve programma’s uitvoeren zoals Rotterdam The Hague Innovation Airport en Rotterdam Offshore Wind Coalition. En we zetten nieuwe fondsen op zoals het ICOS 3 fonds. Het ICOS 3 fonds is een investeringsfonds met als doel te investeren in groeiende bedrijven die schone technologieën ontwikkelen. Het fonds draagt sterk bij aan de ontwikkeling van kansrijke cleantech ontwikkelingen in Rotterdam.

Renewable Fuels, Biondoil en Composite Tower

Janse: ‘Er zijn al mooie resultaten geboekt. We hebben ongeveer 100 projecten in ons vizier waarvan we 55 actief ondersteunen. Deze collegeperiode hebben we al meer dan 100 miljoen euro aan investeringen gegenereerd. Mooie voorbeelden zijn: Renewable Fuels, Biondoil en Composite Tower.’

Ondernemers en bedrijven zijn onmisbaar bij de transitie naar een nieuwe toekomstbestendige economie

Miranda Janse, ontwikkelmanager Cleantech bij de gemeente Rotterdam

Renewable Fuels

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bereidt met ondersteuning van de gemeente Rotterdam een wereldwijd leidende pilot voor. De pilot houdt in dat op locatie bij het vliegveld een kleine hoeveelheid synthetische brandstof wordt geproduceerd waarmee helikopters in de stedelijke omgeving kunnen vliegen. Dit is een eerste stap in een langer ontwikkeltraject. Eerst wordt een proof of concept gerealiseerd, vervolgens kan de technologie stapsgewijs opgeschaald worden.

Biondoil

Biondoil wil een fabriek bouwen om houtachtige biomassa om te zetten in biobrandstoffen en biochemicaliën. De biobased productie van deze circulaire chemische grondstoffen geeft een aanzienlijke verlaging van de CO2-emissie in vergelijking met de productie van deze grondstoffen op basis van fossiele grondstoffen. Voor de transitie van de havenindustrie is biobased chemistry een van de essentiële ingrediënten om een verlaging van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te realiseren. Voor de uitwerking heeft Biondoil de intentie een consortium te vormen met ENI en Versalis (technologieleveranciers en -partners), DSM (enzymleverancier) en Shell, Linde, Engie en Uniper (afnemers van biofuel, CO2 en lignine).

Composite Tower

Jules Dock ontwikkelt composieten masten voor offshore windturbines die licht van gewicht, onderhoudsarm en makkelijker (ver)plaatsbaar zijn. Ze moeten op land te assembleren zijn en langer dan 100 meter kunnen worden. Bladen worden al wel gemaakt van materialen zoals vezelversterkte kunststoffen, maar voor de torens wordt nu nog staal gebruikt. Deze zijn zwaar, CO2-intensief, de assemblage moet op zee en ze vergen veel onderhoud. Het innovatieproject behelst het ontwerp, opbouw- en productiemethodes, lifecycle cost analysis en prototyping en testen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door TKI Wind op Zee. De masten zijn samen met kennisinstellingen WMC en ECN ontworpen. Andere betrokkenen zijn onder andere TU Delft, TNO, SIF, Rotterdam Offshore Wind Coalition en gemeente Rotterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkwijze en spelregels bel of mail het team Cleantech bij de gemeente Rotterdam: 06 – 18345141 of cleantechSO@rotterdam.nl.