>
Foto: Iris van den Broek

Creativiteit zorgt voor meer banen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Creatievelingen voelen zich thuis in een aantrekkelijke stad met hoogwaardige voorzieningen. Hun aanwezigheid leidt tot een sterke banengroei, ook in Rotterdam. Dat blijkt uit het onderzoek van Frank van Oort Dhanya Girana Nicola Conrtinovis in de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2018 naar de relatie tussen creativiteit en groei in Nederland en Rijnmond.
 

De creatieve industrie beslaat onder andere de sectoren media, reclame en architectuur. Maar creativiteit komt niet alleen in deze sectoren terug. In alle beroepsgroepen kan creativiteit voorkomen (creatieve klasse). De creatieve industrie wordt gemeten in de werkregio en de creatieve klasse wordt gemeten in de woon- en werkregio.
 

Uit de analyse naar de creativiteit in Nederland komt naar voren dat:

  1. Voorzieningen zijn belangrijk voor de creatieve industrie en creatieve klasse. Maar deze voorzieningen hebben minder invloed op de groei van banen. De creatieve industrie en klasse spelen wel een belangrijke rol bij banengroei, zie ook punt 4.
  2. Opleidingsniveau is voor de creatieve klasse en de totale groei een goede voorspeler van banengroei.
  3. De mate waarin regio’s in staat zijn zich aan te passen aan veranderingen in de creatieve klasse en industrie heeft veel impact op de banengroei.
  4. Door de aanwezigheid van banen in de creatieve industrie en klasse komen er nieuwe banen groei. Tegelijkertijd zorgt de afwezigheid van banen in de creatieve industrie en klasse voor afname van banen voor creatievelingen.
     

Voor een lange periode blijken de creatieve industrie en creatieve klasse significant bij te dragen aan banengroei in Nederlandse regio’s. Dit geldt ook voor de tweede regio van Nederland, Rijnmond. Door de aantrekkelijkheid van Rotterdam en het ontstaan van voorzieningen voelen mensen uit de creatieve industrie en klasse zich thuis. Dit zorgt voor banengroei en daarmee draagt de creatieve industrie/klasse bij aan de economische banendynamiek in Rotterdam. Het is voor de stad van belang dat het beleid gericht is op creativiteit. Maar om creativiteit en plek te geven in de stad, zijn het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en het flexibel openstaan voor veranderingen in de klasse en industrie cruciaal.
 

Lees hier de bijbehorende data en het hele artikel ‘De creatieve klasse is een banenmotor’