Cyberbeeld Rotterdam 2022

 • Inhoudstype:
  • Artikel
 • Thema’s:
  • Digitaal
  • Transformatie en ontwikkeling

Het Cyberbeeld Rotterdam 2022 is opgesteld vanwege de enorme kansen die digitale ontwikkelingen Rotterdam bieden, maar die tegelijkertijd ook veiligheidsaspecten met zich meebrengen.

Erasmusbrug
© Peter Schmidt

Cyberaanvallen kunnen voor de maatschappij ontwrichtend zijn en grote economische schade veroorzaken. Aanvallen kunnen zo verstorend zijn dat ze langdurig impact hebben op burgers, organisaties en ketens. Rotterdam schenkt daarom veel aandacht aan het weerbaarder maken van de regio tegen toekomstige cyberaanvallen.

Stedelijke functies

In het Cyberbeeld Rotterdam 2022, in opdracht van Gemeente Rotterdam en haar samenwerkingspartners opgesteld, zijn 10 primaire stedelijke functies als uitgangspunt genomen. Stedelijke functies betreffen onderdelen van de maatschappij die essentieel zijn om een regio als geheel goed te laten functioneren.

Meegenomen in het onderzoek zijn onder andere de stedelijke functies:

 • Mobiliteit: voorzieningen en processen voor verkeer en vervoer;
 • Economie: voorzieningen en processen voor economisch verkeer, de handel en industriële processen;
 • Wonen: voorzieningen en processen voor wonen en werken;
 • Haven: voorzieningen en processen voor het primaire functioneren van de haven.

Bevindingen

Uit de analyses die onderdeel waren van het tot stand komen van het cyberbeeld, kwamen vijf bevindingen naar voren. Vanuit deze vijf bevindingen zijn actielijnen gedefinieerd om, in lijn met de bevindingen, de cyberweerbaarheid van Rotterdam te verhogen. In het rapport worden de actielijnen toegelicht.

“Laten we samen de kansen van digitalisatie beter benutten en de cyberweerbaarheid van onze stad vergroten.”

Ahmed Aboutaleb,
Burgemeester van Rotterdam

Meer lezen over veilig ondernemen?

Kijk op de pagina’s:

Deel deze pagina