>

FERM mag NCSC-informatie over cyberdreigingen delen

20 mei 2021

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

OKTT-status toegewezen

Stichting FERM heeft vanuit het partnerschap met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de OKTT-status toegewezen gekregen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de doelstelling om van de Haven van Rotterdam de best digitaal beveiligde haven ter wereld te maken. 

Officiële status

FERM (de Rotterdamse stichting die zich inzet voor ‘cyber resilience’ in de Rotterdamse haven) brengt bedrijven en kennis bij elkaar en faciliteert het onderling uitwisselen van dreigingsinformatie, oplossingen en best practices als het om cyber security gaat. Het NCSC heeft FERM de OKTT-status gegeven. OKTT is de afkorting van objectief kenbaar tot taak: dat betekent dat het NCSC FERM heeft aangewezen als samenwerkingsverband dat de taak heeft andere organisaties of het publiek te informeren over cyber security. Alleen met samenwerkingsverbanden die de OKTT-status hebben, mag het NCSC wettelijk gezien informatie over dreigingen en incidenten delen. Dankzij de status kan FERM via hun nieuwe IT-portal tijdige, actuele en relevante informatie over cyberdreigingen delen met participanten van de stichting; aangesloten organisaties die gevestigd zijn in de Rotterdamse haven.

Cyberweerbare haven

“Nu we de OKTT-status hebben, kunnen we onze participanten nog beter helpen”, zegt FERM-directeur Evelien Bras. “De nauwe samenwerking met zowel het NCSC als de NCTV is een belangrijke nieuwe stap in de cyberweerbaarheid van bedrijven in de haven. Door het delen hele specifieke dreigingsinformatie, zetten we weer een stap om het Haven Industrieel Complex cyberweerbaar te maken. Dit is van grote waarde voor alle bedrijven in de Rotterdamse Haven, zeker nu we gelukkig zien dat steeds meer bedrijven zich bij ons aansluiten.”

Domino-effect voorkomen 

Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ziet in FERM een belangrijke partner: “Cybersecurity incidenten, kwetsbaarheden en dreigingen kunnen grote gevolgen hebben. En criminelen gooien hun ‘net’ vaak breed uit. Dan helpt het als je als bedrijf snel informatie hebt over hoe actiegroepen te werk gaan, om na te gaan of je eventueel kwetsbaar of geraakt bent zodat je zo snel mogelijk (voorzorgs)maatregelen kunt treffen. In de Rotterdamse Haven komt daar bovenop dat bedrijven zoals containerterminals en rederijen onderling veel data uitwisselen. Als daarin iets misgaat, krijg je een domino-effect waardoor alles stil komt te liggen.”