De Beroepentuin biedt nieuwe kansen: ‘Door te doen wat je zegt en zegt wat je doet’

  • Inhoudstype:
    • Artikel
  • Thema’s:
    • Sociaal ondernemen

De Beroepentuin geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans. Een nieuw opleidingsprogramma leert hen in korte tijd de basisvaardigheden voor beroepen in de energietransitie. Met een aanpak die gericht is op praktische training en intensieve begeleiding, wordt een belangrijke basis gelegd voor een succesvolle uitstroom naar werk of verdere opleiding.

Praktisch aan de slag

Het programma richt zich op tien deelnemers die moeite hebben om werk te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, statushouders of mensen die al lang een bijstandsuitkering ontvangen. Zij hebben vaak verschillende problemen en veel hulp nodig. In twaalf weken leren zij niet alleen een vak op MBO1-niveau, maar behalen ze ook hun VCA-diploma, wat hun kansen op werk vergroot.

De eerste twee weken zijn een oriëntatiefase. De deelnemers proberen verschillende beroepen uit om te ontdekken wat bij hen past. Zo kunnen zij en hun leermeesters beter inschatten welk beroep het beste aansluit bij hun talenten en interesses.

Persoonlijke begeleiding

Begeleiding is een belangrijk onderdeel van het programma. De deelnemers krijgen hulp van coaches, zowel individueel als in groepsverband. Zij leren niet alleen werknemersvaardigheden, maar ook sociale en persoonlijke vaardigheden. Ze krijgen ondersteuning bij problemen zoals schulden, budgetteren, en communicatie. Ook leren zij hoe ze in de toekomst zelf hulp kunnen vinden in het Nederlandse en Rotterdamse systeem.

Voorbereid op de toekomst

Het doel van De Beroepentuin is om de deelnemers klaar te stomen voor een duurzame toekomst. Door praktische training en intensieve begeleiding worden zij voorbereid op betaald werk of een vervolgopleiding op MBO2-niveau.

Dit initiatief laat zien dat met de juiste ondersteuning mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol kunnen zijn in de energietransitie. De drijvende kracht achter dit project zegt: “Door te doen wat je zegt en zegt wat je doet.”

De Beroepentuin biedt hiermee niet alleen een tweede kans voor de deelnemers, maar draagt ook bij aan een inclusieve en duurzame toekomst voor Rotterdam.

Ook het verschil maken?

Wil jij net als Mixblik het verschil maken?  Ga naar ondernemen010.nl/impactondernemen en zie wat jij kunt doen om Rotterdam mooier en beter te maken.

Sustainable Development Goals

Mixblik draagt onder andere bij aan de Sustainable Development Goals:
SDG 8: Waardig werk en economische groei
SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Deel deze pagina