De Nieuwe Winkelstraat: Carnisse Driehoek

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Over vitale kerngebieden

De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een onafhankelijk kennis- en netwerkplatform dat winkelgebieden helpt om toekomstbestendig te worden. Remco Heeren, accountmanager bij DNWS en voormalig ondernemer, vertelt over zijn ervaringen en de werkzaamheden van DNWS voor het winkelgebied Carnisse Driehoek.

Remco Heeren.

Oprichting BIZ Dillenburgplein

“Voordat ik bij DNWS ben gaan werken, ben ik ongeveer 27 jaar actief geweest als zelfstandig supermarktondernemer” vertelt Remco. “De laatste winkel die ik heb gerund was een winkel van Albert Heijn aan het Dillenburgplein in Ridderkerk. Dat was een winkelgebied dat eigenlijk een beetje op slot zat, er gebeurde niet veel meer. Ik heb toen het initiatief genomen om een BIZ (bedrijveninvesteringszone, red.) op te richten met de winkeliers in het gebied. Zo kunnen ondernemers en winkeliers in het gebied samen optrekken. En ook vastgoedeigenaren en de gemeente meer betrekken bij onze plannen en wat wij graag willen. Via de BIZ kwam ik in aanraking met DNWS. Uiteindelijk ben ik toen bij DNWS ingestapt, omdat een supermarkt met 100 medewerkers runnen toch best een opgave is. Na 27 jaar was ik toe aan iets anders. Maar ik wilde wel graag nog iets voor de retail blijven beteken. En vooral ook in de ondersteuning van winkelgebieden.”

De DNWS-scan

Met DNWS heeft Remco onlangs een ‘scan’ gedaan voor de Carnisse Driehoek. “Vanuit de gemeente Rotterdam kwam namelijk het verzoek om het gebied in kaart te brengen. En te kijken naar sterktes en zwaktes. De gemeente Rotterdam wil graag vitale kerngebieden. Aan ons de vraag: hoe ziet dat er dan uit? En wat is dan de verwachting of de wens van de ondernemers, winkeliers en vastgoedpartijen in zo’n gebied.”

DNWS heeft daar een tool voor ontwikkeld, een zogenaamde scan die stoelt op 5 pijlers die helpen een winkelgebied in kaart te brengen. “We beginnen met de eerste pijler, waarbij we kijken of de basis op orde is. Daarbij moet je denken aan vragen als: is alles schoon? Heel? Veilig? Wordt er voldoende onderhoud gepleegd, hangen de vlaggen er netjes bij. Dat soort basale, maar belangrijke zaken” licht Remco toe. “Bij de tweede pijler kijken we naar de samenwerking tussen ondernemers en winkeliers onderling, maar ook naar de samenwerking met de gemeente. Is er een gezamenlijk plan? Is er een contactpersoon vanuit de gemeente? De derde pijler is transformatie. We kijken of een gebied niet te groot is. Of dat er te veel leegstand is. Kunnen we leegstaande panden veranderen naar woonbestemming of zakelijke dienstverlening? Dus er wordt echt gekeken of het gebied niet kleiner gemaakt kan worden. Allemaal met de bedoeling om een krachtig en compact winkelgebied te realiseren. De vierde pijler noemen we data en digitaal. Daar stellen we ondernemers en winkeliers vragen als: ben je bereikbaar? Ben je vindbaar? Ook vanuit een online omgeving. Daar zien we al dat er niet veel is. Als je Carnisse Driehoek intikt op google schiet het eigenlijk alle kanten op. Het is voor het gebied beter als het als een soort merk of als een geheel herkend wordt.”

De vijfde en laatste pijler, zo vertelt Remco, gaat over ontmoeten en beleven. “Hier staat centraal: is het gezellig in het gebied? Is er wat te doen? Mensen komen vaak niet alleen meer om boodschappen te doen of even te winkelen, maar ze willen ook vermaakt worden en dat het gezellig is. Of dat ze kunnen afspreken bij een horecazaak.”

Carnisse Driehoek

“Op basis van die vijf pijlers kijken we eigenlijk waar een gebied staat. Daar komen dan sterkte- en zwaktepunten uit. Daar gaat vervolgens een analyse overheen. En we nemen ook nog een enquête af onder alle stakeholders, die maakt ook deel uit van de scan. Tot slot doen we met een retail-expert ook nog een waarneming, zodat er ook door ogen van een expert goed gekeken wordt wat er nou moet veranderen om aan een toekomstbestendig winkelgebied te voldoen. De verbeterpunten pakken we op. Dan organiseren we een werksessie met de ondernemers en winkeliers uit het gebied, en kijken we wat we moeten koesteren en wat we kunnen verbeteren. Op zo’n avond wordt dan een begin gemaakt voor een verbeterplan.”

“In Carnisse Driehoek bleek eigenlijk bijna geen samenwerking met elkaar te zijn. Maar iedereen vindt er wel wat van. Op zo’n avond vind je dan toch de juiste energie en chemie, waarop aanwezigen zeggen: laten we in ieder geval die samenwerking weer nieuw leven inblazen. En laten we dan weer de winkeliersvereniging oprichten. In die zin zijn we ook aanjagers: we moedigen winkeliers en ondernemers aan om samen te blijven werken aan continue verbetering.”

Deel deze pagina