De stem van jongeren bij de besluitvorming in de stad

 • Inhoudstype:
  • Artikel
 • Thema’s:
  • Digitaal
  • Innovatie

De digitale transitie van de stad Rotterdam is in opmars. Dit brengt nieuwe vraagstukken en verantwoordelijkheden met zich mee. Vanuit het programma Smart City & Digitale Economie en het Living Lab Reyeroord werd de vraag gesteld om wensen en behoeften van bewoners uit de wijk over de CENT-R op te halen.

Online City Interaction Mapping sessie achterhalen wensen en behoeften van jongeren
Online City Interaction Mapping sessie

CENT-R in de wijk Reyeroord

De CENT-R is een Rotterdamse uitvinding bedoeld voor op straat. Het is een kastje met een glasvezel- en elektriciteitsaansluiting. Hierdoor kan de CENT-R voor meerdere functies gebruikt worden, zoals voor het opladen van een elektrische auto, als straatverlichting of voor het plaatsen van camera’s. Maar ook voor sensoren die luchtvervuiling en geluid kunnen meten of 5G voor supersnel internet. Door zijn veelzijdigheid is de CENT-R een drager van verschillende digitale netwerken in de stad van de toekomst.

Een van deze CENT-R’s staat bij een school in de wijk Reyeroord. Deze locatie in combinatie met de vraag wensen en behoeften van bewoners uit de wijk over de CENT-R op te halen, waren de aanleiding voor een onderzoek om samen met jongeren uit Reyeroord een toepassing te creëren voor de CENT-R, die ervoor zorgt dat deze innovatie de jongeren plezier geeft en zorgt voor activiteit en verbinding.

Behoeften, wensen, drijfveren en waarden van jongeren

Het idee was met behulp van design research de CENT-R opnieuw in te richten of te herontwerpen vanuit behoeften, wensen, drijfveren en waarden van de jongeren. Om te komen tot ideeën is gebruik gemaakt van City Interaction Mapping. Bij de meer standaard brainstormsessies worden vooraf geen kaders meegegeven, om te voorkomen dat onbedoeld gestuurd wordt naar een bepaalde uitkomst. De City Interaction Mapping Methode is een participatie tool om jongeren in stappen tot ideeën te laten komen. Het is een gestructureerde manier om jongeren hun feedback te laten geven. Deze methode is ontwikkeld door Interact. Value:.

De missie van Interact. Value: is jongeren actief laten nadenken over waardevolle City Interactions tussen mensen onder invloed van de opkomst van nieuwe slimme digitale technologieën. Met als doel jongeren letterlijk een stem te geven. Technologie verandert de manier waarop we leven en werken. Interact. Value: wil jongeren van alle leeftijden op een positieve en actieve manier bewust maken van een veranderende toekomst. Veranderingen in technologische ontwikkelingen hebben effect op City Interactions in een samenleving.

City Interaction Mapping

In de City Interaction Mapping sessie is de jongeren eerst informatie gegeven over de digitale trends en ethische dilemma’s die spelen in een slimme digitale stad van nu en morgen. Met deze kennis in het achterhoofd zijn de volgende vragen gesteld aan de jongeren:

 1. Voor welk doel zou jij de CENT-R willen inzetten en voor wie?
 2. Waar zou je de CENT-R willen plaatsen en welke module(s) zou je daarvoor willen gebruiken?
 3. Hoe en wanneer zou je in contact met de CENT-R willen zijn? Hoe ziet de interactie eruit?

Met de input van deze vragen hebben de jongeren vervolgens hun ideeën gepitcht.

MIRotterdam

Elisa Bootz, social designer, heeft de input van de jongeren van de City Interaction Mapping sessies en andere onderzoeken die zij voor haar onderzoek gedaan heeft, met elkaar vergeleken. Gebleken is dat de verschillende methoden gecombineerd versterkend werkten.

De behoeften, wensen, drijfveren en waarden van de jongeren zijn vertaald naar ontwerpcriteria en dat heeft, via een aantal iteraties op basis van de input van de verschillende onderzoeken, geleid tot het concept MIRotterdam. Dit is een module in de CENT-R met touch panel in de vorm van een interactieve spiegel (‘een app’). Deze interactieve spiegel wordt ondersteund door een webapplicatie met de naam: MIRotterdam. Het hoofddoel van de beleving is dat jongeren de kans krijgen om zelf een prikkelende omgeving te creëren.

De totstandkoming van MiRotterdam is een mooi voorbeeld van jongeren participatie binnen de digitale stad.

Meer weten over Living Lab Sensible Senor?

Living Lab Sensible Sensor

Deel deze pagina