Delfshaven Energie Coöperatie

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

Delfshaven Energie Coöperatie zet zich in om duurzame energie toegankelijk te maken voor alle inwoners van de wijk Bospolder Tussendijken. De eerste twee coöperatieve zonnedaken worden op dit moment gerealiseerd. Onder de noemer Lokal-elektriciteit werken zij samen met CoRenew om meer waarde voor de wijk uit de lokaal opgewekte elektriciteit te halen. 

Luchtfoto van de Rotterdamse wij Delfsfhaven
© Delfshaven Energie Coörporatie

Lokal-elektriciteit is een initiatief van Delfshaven Energie Coöperatie (DEC), een coöperatie voor en door bewoners. Het is in 2019 opgericht met als doel om de energietransitie in de wijk Bospolder Tussendijken vorm te geven. Een wijk die op veel gebieden kwetsbaar, maar ook heel veerkrachtig is. In de jaren 80 en 90 stond Bospolder Tussendijken bekend als het Wilde Westen met haar dichtgetimmerde panden en druggerelateerde criminaliteit. De bewoners doen er alles aan om dat negatieve beeld te herstellen.

Investeren naar behoefte

Als platform van Rotterdamse energiecoöperaties heeft Energie van Rotterdam de ambitie uitgesproken om 90 collectieve zonnedaken in de Rotterdamse wijken te ontwikkelen. In Delfshaven kan iedereen lid worden van Delfshaven Energie Coöperatie en zo gebruik maken van duurzame energie, ook zonder eigen dak voor zonnepanelen of financieringsmogelijkheden. De zonnepanelen worden door de coöperatie voorgefinancierd. “Bewoners kunnen direct profiteren van duurzame energie, zonder dat ze hoeven te investeren”, vertelt Robbert de Vrieze, maatschappelijk ontwerper en voorzitter van DEC. “Mensen die willen en kunnen investeren, kunnen de projecten ook steunen met crowd-funding.”

De coöperatie realiseert op dit moment twee zonnedaken op schoolgebouwen en de derde komt eraan. “De stroom die hiermee wordt opgewekt, zetten we zoveel mogelijk lokaal in.” Door de stroom niet aan het net terug te leveren, beperken we het transportverlies vergroten we de betrokkenheid bij bewoners. Een netwerk met slimme meters en accu’s moet uitwijzen hoe de energie zo goed mogelijk lokaal kan worden ingezet. Te denken valt aan een elektrische buurtbus, elektrische fietsen of andere initiatieven die lokaal waarde toevoegen aan de opgewekte elektriciteit.

Samen sterker 

Er wordt gebruik gemaakt van het principe ‘Asset Based Community Development’, een wijkaanpak gebaseerd op het benutten van fysiek, sociaal, cultureel en financieel kapitaal van de wijk. “We willen voor elkaar krijgen dat bewoners zelf meer sociaaleconomische veerkracht kunnen ontwikkelen”, legt Robbert uit. Ieder lid van de coöperatie deelt in de winst en ook gezamenlijk wordt er gespaard in een wijkfonds. “Het initiatief streeft naar sociale innovatie om het collectieve verdienvermogen van de wijk te vergroten. Hoe slimmer we de energie inzetten, hoe meer mogelijkheden voor iedereen.”

Door het lokaal te houden, plukken de bewoners er zelf de vruchten van. Eerlijke energie voor een eerlijke prijs zonder toeslagen en premies. “Samen vormen we een bedrijf, en de winst is voor de wijk. Dat betekent dat we gezamenlijk kunnen sparen en investeren, wat een positief effect heeft op het verminderen van ongelijkheid.” Alle 140 leden mogen meebeslissen over de manier waarop het geld wordt geïnvesteerd.

Als blijkt dat dit werkt, kan het principe van Lokalektriciteit ook toegepast worden bij andere zonnedaken in Rotterdam. Maar voor Robbert is er op ethisch gebied ook veel te winnen: “We moeten toe naar een meer maatschappelijke economie.” Energiecoöperaties zijn daar een goed voorbeeld van. Robbert: ”Je neemt naast meerwaarde voor klimaat en planeet gelijk ‘community building’ bij de hand en daarmee creëer je sociaaleconomische veerkracht.”

Deel deze pagina