Voorziening voor zzp'ers in nood door het coronavirus

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Met ingang van 16 maart gelden er aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Veel ondernemers en zzp’ers ondervinden door deze maatregelen acute financiële problemen. Vanaf woensdag 18 maart werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) daarom met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand) totdat de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid klaar is.

Let op: De regeling Tozo is vrijdag 27 maart gepubliceerd, maar kan pas rond 2 april aangevraagd worden. Zodra het ministerie de regeling openstelt, vind je op deze pagina een verwijzing naar het aanvraagformulier. Op deze pagina vind je de meest actuele informatie en veelgestelde vragen.  

Houd er rekening mee dat het erg druk is bij RBZ. Het kan zijn dat het lang duurt voor we je te woord kunnen staan. We begrijpen dat je snel hulp wilt en doen ons uiterste best je zo snel mogelijk te helpen.

LET OP: Ondernemers en zzp’ers die in de Drechtsteden wonen kunnen vanaf 23 maart terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden en niet meer bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Je kan via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden digitaal een aanvraag indienen voor tijdelijke inkomensondersteuning. Alle aanvragen van ondernemers die in de Drechtsteden wonen die vóór 23 maart bij RBZ zijn ingediend, stuurt RBZ door naar de Sociale Dienst Drechtsteden.

Versnelde aanvraag uitkering levensonderhoud

RBZ voert momenteel een versnelde aanvraagprocedure onder de huidige regels en voorwaarden uit om ondernemers snel te kunnen helpen. In de versnelde aanvraagprocedure van RBZ gelden onderstaande voorwaarden.

Ben je ondernemer/zzp’er en:

 • Heb jij geen liquide middelen? Dit betekent dat je niet voldoende geld in kas of op je bankrekening hebt om in jouw levensonderhoud te kunnen voorzien.
 • Heb jij en/of jouw partner geen ander inkomen hoger dan de bijstandsnorm die voor jou geldt?
 • Heb jij acute financiële tekorten c.q. liquiditeitsproblemen door de coronamaatregelen?

Beantwoord je alle bovenstaande vragen met ‘ja’? Dan kom je misschien in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud met een versnelde aanvraagprocedure. Je kan een aanvraag indienen (zie hieronder). De Bbz-uitkering kan, indien je hiervoor in aanmerking komt, worden toegekend voor drie maanden.

Beantwoord je een of meerdere van bovenstaande vragen met ‘nee’? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de
regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met versoepelde voorwaarden.Je kunt hier nog geen aanvraag voor doen, omdat deze regeling nog in ontwikkeling is. Wij hopen rond 2 april een aanvraagformulier te hebben voor de regeling van het ministerie. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten.

 

Beantwoord je alle bovenstaande vragen met ‘ja’?

Vul dan via onderstaande button het aanvraagformulier Bbz in en lever het met de vereiste bijlagen in met jouw DigiD. Zorg dat je het formulier volledig en naar waarheid invult. En controleer of je alle vereiste bijlagen hebt toegevoegd. Incomplete aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen. Download hier het instructieformulier dat je helpt bij het invullen van het aanvraagformulier. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan. Zonder DigiD kan je geen aanvraag indienen.

Dit zijn de vereiste bijlagen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van zowel jou als jouw levenspartner. Bijvoorbeeld paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning (een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs bij een uitkeringsaanvraag).
 • Het laatste bankafschrift van jouw privé-bankrekeningnummer met zichtbaar het huidig saldo en de tenaamstelling.
 • Uitdraai boekhouding of concept jaarcijfers 2019 (alleen als je deze beschikbaar hebt). Anders jouw laatste BTW-aangifte.
 • Indien van toepassing: een bewijsstuk van jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Eventueel ook toevoegen, als dat voor jou van toepassing is:

 • De laatste huurspecificatie van de huurverhoging (bij huurwoning, indien je geen recht hebt op huurtoeslag).
 • Het laatste overzicht/betalingsbewijs van de hypotheekrente (bij een koopwoning).

Let op: Het aanvraagformulier uitkering levensonderhoud (bijstand) is nog niet het aanvraagformulier voor de tijdelijke regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bovenstaande aanvraagprocedure met bijbehorende vereisten is vooruitlopend op de regeling Tozo. Wij vragen in de huidige procedure naar jouw inkomen en vermogen, omdat dit formulier nog voortkomt uit de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Mogelijk gelden andere vereisten zodra de regeling van het ministerie klaar is. Indien je wel beschikt over vermogen en/of een partner heeft met inkomen, vragen wij jou daarom nog even te wachten met jouw aanvraag tot de regeling van het ministerie gereed is. Vrijdag 27 maart is een persbericht gepubliceerd over de regeling Tozo. Rond 2 april hopen wij een aanvraagformulier te hebben voor de regeling van het ministerie.

Overzicht extra voorzieningen voor zzp'ers

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de maatregelen met betrekking tot het coronaviruss. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro worden aangevraagd.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Lees meer.

Op dit moment kan er bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) alleen een aanvraag worden gedaan voor een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand) totdat de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid klaar i.

Let op: Je kan momenteel nog geen Tozo aanvraag indienen. Zodra dit wel kan publiceren wij dit direct. Houdt onze website goed in de gaten.

Het kabinet heeft een compensatieregeling gelanceerd voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Zij krijgen een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.

Branches die onder deze regeling vallen

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Lees meer.

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Lees meer.

Voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kan je uitstel van betaling aanvragen. In lijn met de aangekondigde landelijke maatregelen krijgen alle Rotterdamse ondernemers en zzp’ers dan uitstel van belastingbetaling van drie maanden. Ook zijn alle incassomaatregelen stopgezet en er gelden geen invorderingskosten. Op dit moment bereidt de Belastingdienst de aangepaste maatregelen voor.

Daarnaast krijgen alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, toeristenbelasting, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hiervoor hoef je niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.

Ben je ondernemer of zzp'er, heb je een aanslag lokale belastingen van SVHW ontvangen en kom je door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW je de mogelijkheid om jouw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageer in ieder geval voor de vervaldatum van jouw aanslag.

Betaling in termijnen

Dit kan alleen via automatische incasso. Geef hiervoor een machtiging af vóór de vervaldatum van jouw aanslag. Je regelt dat via Mijn SVHW. Je kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op uw aanslagbiljet.

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat je de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geef je de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan incasseren wij in respectievelijk tien, negen of acht maanden.

Uitstel van betaling

Wanneer je de aanslag later wil betalen dan de oorspronkelijke vervaldatum die op jouw aanslagbiljet vermeld staat, dan betaal je uiterlijk 31 augustus 2020. Je regelt dit via het contactformulier. Kies op het contactformulier voor “Betalen”, vervolgens voor “Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers tot uiterlijk 31-8-2020” en vul het formulier in. Je kunt ook telefonisch uitstel aanvragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Houd daarbij jouw subjectnummer en KVK-nummer bij de hand. Het subjectnummer vind je rechtsboven op jouw aanslagbiljet.

Bekijk het overzicht van de SVHW belastingen.

Is de gemeentebelasting ook vrijgesteld voor zzp'ers die vanuit huis werken?

Alle heffingen die door de gemeentebelastingen opgelegd worden aan een KVK-nummer, zijn voor 3 maanden vrijgesteld. Dat geldt ook voor zzp'ers die vanuit huis werken.

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten. Lees meer.

Vragen over de uitkering levensonderhoud

Veel ondernemers komen nu in de problemen. Normaal gesproken handelt RBZ een aanvraag binnen 13 weken af.

De versnelde procedure is makkelijker aan te vragen voor ondernemers. En een aanvraag wordt binnen 4 weken afgehandeld.

Deze versnelde procedure blijft totdat Tozo aangevraagd kan worden.

Bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ werkt voor Rotterdam en de meeste gemeenten in de regio. Kijk op de pagina Coronamaatregelen RBZ. Woon je in de Drechtsteden, dan kan je (digitaal) een uitkering levensonderhoud aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Je kan kijken op de website van de Kamer van Koophandel. Hier vind je alle informatie over andere regelingen bij het digitale coronaloket.

Als duidelijk is dat jij door de coronamaatregelen in financiële nood bent, kan je een versnelde aanvraag Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) doen bij RBZ. Het is erg druk bij RBZ. We begrijpen dat je snel hulp wilt. We doen ons best jou zo snel mogelijk te woord te staan.

Je komt niet in aanmerking voor een uitkering volgens de versnelde aanvraagprocedure als:

 • Als je voldoende liquide middelen heeft. Dit houdt in dat jij voldoende geld in kas of op jouw bankrekening heeft om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.
 • Jij of jouw partner een inkomen heeft dat hoger is dan de voor jou geldende bijstandsnorm.
 • Je problemen niet het gevolg zijn van de maatregelen tegen het Coronavirus.

Mogelijk kom je wel in aanmerking voor de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met versoepelde voorwaarden. Je kunt hier nog geen aanvraag voor doen, omdat deze regeling nog in ontwikkeling is. Wij hopen rond 2 april een aanvraagformulier te hebben voor de regeling van het ministerie. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten. En lees het persbericht van vrijdag 27 maart

Je kan een aanvraag indienen met uw DigiD via www.rotterdam.nl/rbzcorona. Kennissen, familie en vrienden kunnen het formulier ook invullen via deze pagina. Je kan via www.rotterdam.nl/rbzcorona ook een instructieformulier downloaden om jou te helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Jij en jouw eventuele partner zijn verplicht om de aanvraag te ondertekenen via DigiD. Zonder handtekening(en) kunnen wij jouw aanvraag niet in behandeling nemen. Heb jij nog geen DigiD? Vraag deze dan aan. Zonder DigiD kan je geen aanvraag indienen.

De regeling blijft tot 1 juni 2020 bestaan.

Ja. Als je later in financiële problemen komt, dan kan je ook later een aanvraag indienen.

Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart, is het dan niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.

Afhankelijk van jouw situatie kan je deze uitkering gedurende drie maanden ontvangen. In sommige gevallen keert de gemeente een voorschot uit.

Je kunt geen versnelde aanvraag doen als jouw partner genoeg geld verdient, of als jij zelf genoeg vermogen (spaargeld bijvoorbeeld) hebt, om in jouw levensonderhoud te voorzien.

Misschien kom je wel in aanmerking voor Tozo. Meer informatie over Tozo vind je hier.  

Let op: het is momenteel nog niet mogelijk om Tozo aan te vragen. Zodra het wel kan publiceren wij het op deze pagina.

Binnen 4 weken na aanvraagdatum wordt er een besluit genomen op jouw aanvraag. Mocht er binnen 4 weken nog geen besluit zijn genomen, dan ontvang je een voorschot van ons.

Dit hangt af van jouw gezinssituatie. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de uitkering voor levensonderhoud is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Voor een gezin bedraagt dit maximaal ca. € 1500,- per maand (netto).

Ja. Hoe completer jouw aanvraag, hoe sneller deze kan worden behandeld. Dus lever de jaarcijfers alsnog zo snel mogelijk aan.

Het is vooral belangrijk dat jij laat zien dat je tenminste 1225 uur per jaar als zelfstandige hebt gewerkt en de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Dit kan je laten zien met de btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal.

Ja, dat ben je wettelijk verplicht (artikel 17 van de Participatiewet). Wanneer jouw financiële situatie verandert, moet je dit doorgeven. Ook als er iets verandert in jouw privé- of woonsituatie (als je gaat scheiden bijvoorbeeld). En gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!

De uitkering via de versnelde aanvraagprocedure vanwege de coronamaatregelen gedurende drie maanden is een gift. Belangrijk is dat je de juiste informatie verstrekt. Ook ben je op grond van artikel 17 van de Participatiewet verplicht om wijzigingen door te geven als je bijvoorbeeld werk vindt. Dit geldt ook voor andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op jouw uitkering. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in jouw privé-, woon- en financiële situatie.

Noodloket / regeling tegemoetkoming schade door het coronavirus

Het is een compensatieregeling van het kabinet voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de coronamaatregelen van het kabinet (zoals horeca, kappers, etc.). Bedrijven kunnen een eenmalige, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit is een gift. De regeling is ook aan te vragen door rechtspersonen
stichting en vereniging. RBZ gaat deze regeling niet uitvoeren. Je kunt een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nee, RBZ voert deze regeling niet uit. Je kunt een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Branches die onder deze regeling vallen

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Ja, dat kan. Let wel op dat jij jouw aanvraag voor levensonderhoud bij RBZ indient. En jouw aanvraag voor de € 4.000-regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. De regeling is ook aan te vragen door rechtspersonen stichting en vereniging

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Hulp bij het aanvragen en status van mijn aanvraag

Als jouw aanvraag goed is ontvangen, heb jij hiervan een automatische bevestiging gehad per mail. Kijk ook in jouw spam-map, of de mail daarin zit.

Let op: dit is alleen relevant voor aanvragen die voor 28 maart 2020 zijn ingediend, als pdf per mail.

Als je het emailadres hebt gekopieerd van de website, kan het zijn dat hier nog een punt achter staat (het emailadres staat aan het einde van een zin). Controleer dit alstublieft even. En probeer de mail nog een keer te versturen.

Let op: dit is alleen relevant voor aanvragen die vóór 28 maart 2020 zijn ingediend, als pdf per mail.

Jouw aanvraag wordt binnen 4 weken afgehandeld. Je krijgt hiervan een bericht (dat noemen we een beschikking). Je kunt zelf volgen hoe het met jouw aanvraag staat. Ga naar rotterdam.nl en rechtsboven zie je dan een groen blokje “Mijn Loket”. Log in met jouw DigiD.

Let op: dit is alleen relevant voor aanvragen die vanaf 28 maart 2020 zijn ingediend, via het digitale formulier op de website.

Jouw aanvraag wordt binnen 4 weken afgehandeld. Je krijgt hiervan een bericht (dat noemen we een beschikking). We kunnen jou helaas tussendoor niet vertellen hoe het met jouw aanvraag staat. We doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk te helpen. Het is momenteel erg druk. Heb nog even geduld, alstublieft.

Let op: dit is alleen relevant voor aanvragen die vóór 28 maart 2020 zijn ingediend, als pdf per mail.

Ja. Onder “bijlagen” vind je een pdf met instructies voor het invullen van het aanvraagformulier.

Uitkering levensonderhoud. Dit is bedoeld voor ondernemers die niet genoeg inkomen of vermogen (spaargeld bijvoorbeeld) hebben om van te leven.

Je hebt een DigiD nodig, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de TOZO-regeling. Als je geen DigiD hebt, vraag je deze aan via DigiD.nl. Het duurt zeker 3 werkdagen voordat jij jouw DigiD krijgt.

Let op: Het is momenteel nog niet mogelijk om Tozo aan te vragen. Zodra het wel kan publiceren wij het op deze pagina.

Een verlopen paspoort of ID is niet rechtsgeldig. Je moet een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken in jouw gemeente. Je kunt een bewijs van de aanvraag voor een nieuwe paspoort of ID toevoegen bij jouw aanvraag voor de uitkering levensonderhoud. Dan neemt RBZ jouw aanvraag wel alvast in behandeling. Als je in het bezit bent van jouw nieuwe geldige paspoort of ID, stuur je alsnog een kopie ervan naar RBZ.

Contact met het RBZ

Je kunt bij RBZ terecht als je woont in Brielle, Capelle a/d IJssel, Gouda, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne, Zoetermeer, Zuidplas.

 

Woon je in een van de Drechtsteden? Dan kan je vanaf maandag 23 maart voor tijdelijke inkomensondersteuning terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden en niet bij RBZ. Alle aanvragen van ondernemers die in de Drechtsteden wonen die vóór 23 maart bij RBZ zijn ingediend, stuurt RBZ door naar de Sociale Dienst Drechtsteden.

Heeft de informatie op www.rotterdam.nl/rbzcorona en dit telefoongesprek jouw vraag niet beantwoord? Dan kan je een e-mail sturen naar rbzvragenwi@rotterdam.nl . Vermeld in de e-mail ook jouw naam, woonadres en geboortedatum. Houd er rekening mee dat het druk is bij RBZ. We doen ons uiterste best je zo snel mogelijk te helpen.

De consulent bespreekt samen met jou, jouw precieze situatie en stelt je een aantal vragen. Er wordt gekeken naar jouw financiële omstandigheden en eventuele gezinssituatie. Van de consulent hoor je wat de volgende stappen zijn.

Ga naar de website www.rotterdam.nl/rbzcorona. Hier vind je informatie over de versnelde regeling, veelgestelde vragen met antwoorden en een aanvraagformulier, dat je kunt downloaden. Als de informatie niet toereikend is, kan je een e-mail sturen naar rbzvragenwi@rotterdam.nl. Vermeld in de e-mail ook jouw naam, woonadres en geboortedatum. Je kunt ook bellen naar 010-4984777. Houd er rekening mee dat het druk is bij RBZ. We doen ons uiterste best je zo snel mogelijk te helpen. 

Nee. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een fysieke afspraak te maken. Consulenten van RBZ nemen telefonisch of per e-mail contact met u op.

Je kunt momenteel alleen bij RBZ terecht voor ondersteuning als je acute financiële problemen (door de coronamaatregelen) hebt. Alle andere dienstverlening en trajecten zijn opgeschort tot nader order.

Ja, dat kan. Je komt dan niet in aanmerking voor de snelle aanvraagprocedure. Je kan dan de reguliere aanvraagprocedure volgen.

Je kunt een aanvraag indienen met DigiD. Kennissen, familie en vrienden kunnen het formulier ook invullen via deze pagina. Je kunt ook een instructieformulier (pdf) downloaden om je te helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Zorg dat je het formulier volledig en naar waarheid invult. En controleer of je alle vereiste bijlagen heeft toegevoegd. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan. Zonder DigiD kan je geen aanvraag indienen.

Nee. Momenteel richt het RBZ zich op ondernemers die (vanwege de coronamaatregelen) in acute financiële nood zitten. Alle andere dienstverlening en trajecten zijn opgeschort tot nader order.

Bedrijfskapitaal

Op grond van het Bbz2004 kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Deze lening
bedraagt maximaal €10.157,-. Je kunt dit aanvragen in het aanvraagformulier waarmee je ook een uitkering
levensonderhoud (bijstand) aanvraagt. Dit aanvraagformulier staat op deze webpagina. Net als bij de aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud, geldt een afhandelingstermijn van 4 weken.

Daarnaast komt er een tegemoetkoming schade COVID-19 € 4.000 in de vorm van een gift. Dit is bedoeld
voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder
om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken (zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis). Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van €4000,- voor de periode van drie maanden. De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De regeling is ook aan te vragen door rechtspersonen stichting en vereniging.

RBZ gaat deze regeling niet uitvoeren. Je kunt een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vragen over de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Wij hopen rond 2 april een aanvraagformulier te hebben voor de regeling van het ministerie. Je kunt deze regeling nu dus nog niet aanvragen. Zodra het ministerie de regeling openstelt, vind je op deze pagina een verwijzing naar het aanvraagformulier. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten. En lees het persbericht van vrijdag 27 maart

De TOZO geldt tot 1 juni 2020. Misschien wordt deze daarna verlengd. En TOZO geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De regeling duurt dus 3 maanden, met kans op verlenging.

Je kunt nog geen aanvraag voor de Tozo-regeling doen. Wij hopen rond 2 april een aanvraagformulier te hebben. Zodra het ministerie de regeling openstelt, vind je op deze pagina een verwijzing naar het aanvraagformulier. Op de website van de Rijksoverheid kun je al meer informatie vinden. Houdt deze website goed in de gaten! Lees ook het persbericht van vrijdag 27 maart.


 

Misschien. Maar je moet de TOZO aanvragen in de gemeente waar je woont. Niet waar je onderneemt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Ja, dat heb je inderdaad nodig. Als je nog geen DigiD hebt, dan kan je die aanvragen via www.DigiD.nl. Het duurt zeker 3 werkdagen voordat je er over kunt beschikken.

Coronaloket van KvK

Misschien vindt je ook antwoord op jouw vraag bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Er zijn naast een uitkering levensonderhoud ook andere overheidsregelingen. Kijk hiervoor op kvk.nl/coronaloket.

Aangepaste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Lees op de website van de Rijksoverheid over deze maatregelen die per 16 maart 2020 zijn getroffen.

De laatste stand van zaken binnen Rotterdam lees je hier.

Voor de dienstverlening van RBZ gelden de volgende maatregelen.

 • Ambtenaren werken – indien mogelijk – zoveel mogelijk vanuit huis.
 • Tot nader order is het niet mogelijk nieuwe afspraken met een starterscoach over het Starterstraject te maken. We richten onze dienstverlening momenteel alleen op ondernemers die (door de coronamaatregelen) in acute financiële nood verkeren.
 • De starterscoaches en consulenten van RBZ nemen telefonisch of per e-mail contact op met klanten die al vóór 15 maart een afspraak hebben gemaakt.
 • De starterscoaches en consulenten van RBZ hebben zo veel mogelijk telefonisch of digitaal contact met klanten in lopende trajecten.

Meer informatie: www.rotterdam.nl/rbzcorona.

Contact met RBZ

Heeft bovenstaande informatie jouw vraag niet beantwoord? Dan kan je een e-mail sturen naar rbzvragenwi@rotterdam.nl. Vermeld in de e-mail ook jouw naam, woonadres en geboortedatum. Je kunt ook bellen naar 010-4984777. Houd er rekening mee dat het druk is bij RBZ. We doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk te helpen.
.