Digitale economie: het aanbod van producten en diensten waar digitale technologieën een rol hebben

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Digitaal

We zijn als bedrijf continu aan het monitoren of er in de software of in de dataverwerking niet onbedoelde bias optreedt, zegt Fleur Melkert van Equalture.

Portret Fleur Melkert, Equalture Digitale economie 2025
Fleur Melkert, Equalture

Wat is de digitale economie voor Equalture?

“Voordat we Equalture startten, hadden we een ‘klassiek’ recruitment bedrijf. We zagen een kans voor verbetering in de manier waarop profielen voor kandidaten werden opgesteld en de werving van die kandidaten. Een verbetering die zorgt dat er minder vooroordelen invloed hebben op het proces van werving. Want iedere mens heeft zijn eigen vooroordelen, hoe bewust we ons daar ook van zijn. Juist in technologie vonden we de sleutel om een digitale dienst te bouwen die onbevooroordeeld iedere kandidaat dezelfde kansen geeft. Dus voor ons is de digitale economie dat gedeelte van de economie waar producten en diensten aangeboden worden, die ontworpen en geleverd worden met digitale technologieën.

Misschien is het wel helemaal niet meer nodig om naar een specifieke definitie te zoeken? Iedere onderneming gebruikt digitale technologie. Alleen de mate waarin verschilt. Van bedrijven die een volledig digitaal product leveren tot meer traditionele industrieën zoals de bouwsector die nog een vrij groot deel van hun activiteiten fysiek uitvoert. Vergeet ook niet dat wij in onze omgeving zien dat steeds meer overheidsorganisaties gebruik maken van digitale technologieën. Een echt scherpe definitie is best lastig dus”.

Wat zien jullie om je heen van digitalisering?

“Digitalisering wordt ingezet voor een slag in de efficiëntie en het optimaliseren van processen. Dat zien we bij alle organisaties waar we contact mee hebben. Er is veel aandacht in de media voor alle nieuwe kansen die technologie biedt. Zeker de laatste maanden gaat het tempo van de berichtgeving omhoog. Artificiële Intelligentie ondersteunt steeds meer processen en er lijkt geen grens aan de toepassingen. Het enthousiasme over technologie is goed, maar we mogen onszelf best wel eens de tijd gunnen om te reflecteren. Want waarom zijn we het van de mens gewend dat we fouten mogen maken? Terwijl technologie onfeilbaar zou moeten zijn? Daarom hoop ik dat we zoeken naar een gezonde balans tussen waar digitalisering kan ondersteunen en de mens”.

Wat gaat digitalisering voor Equalture betekenen?

“Vanaf onze oprichting hebben we ‘gamification’ als centrale bouwsteen in onze diensten. Dat betekent dat we spel elementen toevoegen aan een situatie waarin dat voorheen niet gebruikelijk was. Recruitment was een vrij klassieke papieren en formulieren industrie. Door de spelvorm krijgen kandidaten en bestaande teams een goed beeld van hun potentieel. De spelvorm levert op een laagdrempelige manier meer datapunten op dan een traditionele test. Maar met die eerste stap zijn we er niet. We zijn als bedrijf continu aan het monitoren of er in de software of in de dataverwerking niet onbedoelde bias optreedt. Bijvoorbeeld omdat de plek waar kandidaten en teams hun thuisbasis hebben misschien van invloed is. Of omdat onbedoeld mannen of vrouwen net anders uit een speltest komen. Daarmee zorgen we voor een zo neutraal mogelijke en vooral inclusieve manier van het vinden en behouden van het beste potentieel aan werknemers. Niet alle technologie zullen we direct omarmen. Juist vanwege onze Europese ‘roots’ bouwen we op Europese waarden. De inzet van grootschalig inzetten van video-analyses van gezichten en uitdrukkingen is een voorbeeld. Technisch kan het, maar of het ethisch de beste match is met de mens? Wij helpen graag mee aan het op gang houden van de professionele dialoog hierover”.

Hoe kan de gemeente ondernemers in de digitale economie ondersteunen?

“De digitale economie kent echt veel Rotterdamse kampioenen. Rotterdamse bedrijven die wereldwijd mooie producten en diensten leveren en in eigen stad minder bekend zijn. De digitale economie is niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld de fysieke en logistieke kampioenen in het havengebied. De gemeente kan ondernemers dus helpen met de juiste zichtbaarheid. Als ondernemers hebben we uiteraard onze eigen marketing en branding. Maar zichtbare support van de eigen gemeente, waar een ondernemer de thuisbasis heeft, helpt. Al is het maar in de vorm van een kennismaking of een proef met bescheiden budget. Dan kan daarna getoond worden aan de wereld wat het oplevert en welke meerwaarde het de ondernemer biedt. Zet de lokale ‘leveranciers’ met trots in de etalage. Bij voorkeur in netwerken die elkaar versterken. We hebben via Up!Rotterdam goed contact in de start-up en scale-up community. Dat geluid mag de gemeente best breder verspreiden. Daar zit ook gelijk de uitdaging. Want ondernemers die nog wat minder digitaal zijn komen ook niet direct op de digitale kanalen als LinkedIn. Rotterdam is vindingrijk. Dus de gemeente vindt vast de juiste vorm om alle ondernemers via het juiste kanaal te inspireren”.

Hoe sluit het onderwijs aan op de digitale economie?

“We zien dat jonge kinderen al bewust leren omgaan met technologie. Bijvoorbeeld omdat er les wordt gegeven in programmeren. Het is heel belangrijk om op jonge leeftijd al hands-on aan de slag te gaan met digitalisering. Niet om nu per se technologie te ‘pushen’, maar wel om jongeren te leren hoe ze kunnen doorzien, hoe technologie is gebouwd. Daarmee ontwikkelen jongeren het vermogen om op een gezond kritische manier te kijken naar digitale technologie in ons dagelijks leven. Over een paar jaar gaat het minder om wat je precies hebt gestudeerd. Het gaat meer over dat je als werknemer de vaardigheden hebt om wendbaar en flexibel te zijn. Zodat je het tempo van de digitalisering kunt volgen. Uiteraard zijn er nog steeds techneuten nodig om de digitalisering te ondersteunen. Maar het zwaartepunt zal verschuiven naar generieke vaardigheden die je in meerdere sectoren kunt gebruiken. Zoals het vermogen goed te luisteren, probleemoplossend vermogen en de vaardigheid om creatief te zijn”.

Lees hier van nog vier andere Rotterdamse ondernemers hun visie op de digitale economie.

Deel deze pagina