Douane nieuwe publieke partner FERM

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Maritiem

De Douane heeft zich als publieke partner aangesloten bij FERM. In het Haven Industrieel Complex worden verschillende diensten en projecten ingezet om de haven voor iedereen zo veilig mogelijk te maken en natuurlijk speelt ook de Douane daar een grote rol in.

Ondertekening overeenkomst door Evelien Bras (directeur FERM) en Jan Kamp (directeur Douane Rotterdam Haven)
Evelien Bras (directeur FERM) en Jan Kamp (directeur Douane Rotterdam Haven)

De overeenkomst tussen beide organisaties werd vandaag getekend door Jan Kamp, directeur Douane Rotterdam Haven, en Evelien Bras, directeur Stichting FERM, onder het toeziend oog van René de Vries, Havenmeester en Port Cyber Resilience Officer. Ook aanwezig namens Douane Rotterdam Haven: Nico Baak (Adviseur Risicomanagement en Integriteit), Ronny Boogaard (Coördinator Integrale Beveiliging) en Sandra Enkelaar (Senior Policy Advisor).

“Deze samenwerking is een mooie stap”, zegt Evelien Bras, directeur van FERM. “We leven in chaotische tijden, met een aanhoudende toename van complexiteit van cyberincidenten. Die kunnen verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor organisaties, hun klanten én hun partners in de keten. Naast dat alle organisaties hun eigen cyberweerbaarheid voor elkaar moeten hebben, is samenwerken daarom essentieel voor de ketenveiligheid. De Douane is een onmisbare schakel in het gebied van haven en industrie.”

Veiligheid in de Rotterdamse Haven

Veiligheid is een breed begrip, ook in de Rotterdamse Haven. Het heeft betrekking op alles van sociale veiligheid en veiligheid op de werkvloer tot waterveiligheid en cybersecurity. In het Haven Industrieel Complex worden verschillende diensten en projecten ingezet om de haven voor iedereen zo veilig mogelijk te maken en natuurlijk speelt ook de Douane daar een grote rol in. Het bestrijden van criminele netwerken, corruptie en het voorkomen van illegale invoer van goederen behoren tot de topprioriteiten. Cybersecurity en de juiste aandacht voor informatie-veiligheid zijn daarin steeds belangrijker geworden.

“De Douane is gebaat bij veilige systemen die gevrijwaard zijn van aanvallen van buitenaf”, zegt Jan Kamp, regiodirecteur Douane Rotterdam Haven. “Het aangaan van de samenwerking met FERM is een belangrijke stap om weerbaarheid tegen cyberaanvallen te vergroten. Dit draagt bij aan een veilige en betrouwbare logistieke keten in de Rotterdamse Haven, waar de Douane onderdeel van is.”

Stevig, standvastig en sterk: FERM is geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience, waarin samenwerking de rode draad is. De Douane is de zevende publieke partner van FERM, naast Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Politie Nederland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en provincie Zuid-Holland.

Geïnteresseerd in Maritiem ondernemen?

Lees verder op de pagina’s over Maritiem ondernemen.

Deel deze pagina