>

Stichting duurzame luchtvaart van start

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het innovatieprogramma RHIA (Rotterdam the Hague Innovation Airport) van de gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport gaat zelfstandig verder in de vorm van een stichting. Dit maakt het makkelijker om externe financiers aan te trekken en samen te werken met andere regionale partijen. De akte van oprichting van de stichting RHIA werd vrijdag 24 mei ondertekend. Tegelijk ging het eerste concrete project, de ontwikkeling van een demonstratie- en proefinstallatie voor de productie van duurzame kerosine uit lucht, van start.

Onderzoek naar duurzame kerosine

Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen): ‘Met RHIA willen de gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport de sociaal-economische betekenis van de luchthaven voor de regio vergroten. Door de airport een broedplaats te maken voor innovaties die de luchtvaart duurzamer gaan maken. Daarmee werken we niet alleen aan het verminderen van CO2-uitstoot, maar ook aan het creëren van kansen voor bedrijven en nieuwe banen. Het onderzoek naar duurzame kerosine dat gaat starten, is uniek in de wereld. Duurzame brandstof gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie.’

Duurzame proeffabriek

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en een internationaal consortium onder leiding van EDL ondertekenden vrijdag 24 mei de samenwerkingsovereenkomst voor de start van een haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van deze duurzame kerosine. Rotterdam The Hague Airport is trots op dit unieke project en draagt op deze manier bij aan verduurzaming binnen de (inter)nationale luchtvaart. Ron Louwerse, directeur RTHA: ‘Om duurzame luchtvaart te realiseren in deze regio is een haalbaarheidsstudie naar synthetische kerosine van cruciaal belang. Daarnaast is Rotterdam The Hague Airport hiervoor een mooie locatie. Het is een compacte luchthaven met alle ruimte voor innovatie. Het project moet leiden tot de bouw van een duurzame proeffabriek op het luchthaventerrein. Opschaling zou vervolgens kunnen plaatsvinden in het haven- en industriecomplex van Rotterdam.’

Samenwerking kennisinstellingen

Duurzame kerosine is CO2 neutraal en schoner dan fossiele kerosine die wordt gemaakt uit ruwe olie. Het is minder belastend voor het milieu. Naast duurzame kerosine werkt RHIA aan projecten op het gebied van elektrisch vliegen. In samenwerking met TU-Delft, Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart (NLR) en andere kennisinstellingen en vliegmaatschappijen wordt ook onderzoek verricht naar hybride vliegen of vliegen op waterstof.