>

E-herkenning: de veranderingen op een rij

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vermoedelijk gaat op 1 januari 2021 de wet Digitale Overheid in. Deze nieuwe wet heeft onder andere gevolgen voor het niveau van e-herkenning dat ondernemers en de ondernemerscollectieven nodig hebben voor bijvoorbeeld het indienen van vergunnings- en subsidieaanvragen. Om het helder en overzichtelijk te houden hebben we de meest gestelde vragen onder elkaar gezet, uiteraard voorzien van antwoord.
 

Wat is E-herkenning?
E-herkenning is vergelijkbaar met een DigiD voor burgers. Hiermee kunnen bedrijven zich identificeren bij het digitaal zaken doen met de overheid, zoals het aanvragen van een vergunning, subsidie of belastingzaken.


Wat zijn de betrouwbaarheidsniveaus?
In de digitale wereld is veilig ‘zaken doen’ voor de overheid heel belangrijk. Aangezien internetcriminelen zich blijven ontwikkelen, stellen we steeds hogere eisen aan het digitaal zaken doen. Daar zijn de
betrouwbaarheidsniveaus op gebaseerd. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe
hoger de beveiliging bij identificatie. Het is daarbij ook zo dat hogere betrouwbaarheidsniveaus een ondernemer meer kosten. Ze betalen voor een veiliger middel. Dit verschilt per leverancier en loopt op tot enkele tientjes per jaar per niveau.


Wat verandert er op het gebied van E-herkenning als de wet Digitale Overheid van kracht gaat?
Tot nu toe kunnen aanvragen van ondernemers, zoals onze subsidie, nog met niveau 1 worden aangevraagd. Niveau 1 is het laagste veiligheidsniveau en is in de wet niet meer toegestaan.


Wanneer gaat de wet van kracht?
Vermoedelijk op 1 januari 2021. Dat kan ook later worden. De wet is akkoord bevonden door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring en controle bij de Eerste Kamer in Den Haag. Vanwege de coronacrisis zijn er veel vergaderingen uitgesteld en vervallen. Het is nog onduidelijk wanneer deze wet wordt aangenomen en wanneer hij in werking zal treden.

Sommige bedrijven hanteren al wel hogere betrouwbaarheidsniveaus?
Voor organisaties als het UWV en de Belastingdienst heb je nu al een hoger betrouwbaarheidsniveau nodig. Deze organisaties hebben vooruitlopend op de wet hun veiligheidseisen opgeschroefd. Veel gemeente zijn zich nu intern aan het voorbereiden op de nieuwe wetgeving.
 

Er zijn verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Moet ik voor elk niveau een aparte E-Herkenning hebben?
Nee, dat is niet nodig. Met een hoge E-Herkenning kun je op alle betrouwbaarheidsniveaus daaronder inloggen. Bijvoorbeeld met een niveau 3 kun je inloggen op (nu nog 1), 2, 2+ en 3. Begrijpelijkerwijs kun je met een niveau 2 niet inloggen op 3.
 

Wat moet ik doen als ik wil weten welk e-herkenningsniveau ik nodig heb?
Het makkelijkste is om contact op te nemen met een erkende leverancier. Die vind je via: www.eherkenning.nl Deze specialist kijkt met je mee en adviseert over het meeste geschikte
betrouwbaarheidsniveau.