Kaapse Brouwers - foto Guido Pijper

Stap 3: Breng de ontwikkelpunten van jouw bedrijf in beeld

  • Inhoudstype:
    • Artikel
  • Thema’s:
    • Digitaal
    • Duurzaamheid
    • Ondernemerschap

Hoe zorg je ervoor dat jij als ondernemer ook morgen, volgende week en over een paar jaar een gezond bedrijf hebt? Om het ondernemers makkelijker te maken, is er nu een handig 10-stappen plan.

Er zijn in totaal drie fasen: eerst kijk je naar de huidige situatie, dan bedenk je wat mogelijkheden zijn en vervolgens pas je de beste toe én blijf je de boel in de gaten houden. Hier op Ondernemen010.nl leggen we elke week één stap uit. Zet je elke stap, dan ben ook jij klaar voor een succesvolle toekomst als ondernemer! In de vorige stap heb je een toekomstgericht informatie- en signaleringssysteem opgezet.

Stap 3: Breng de ontwikkelpunten van jouw bedrijf in beeld

Na de belangrijke basisstappen 1 en 2, ga je nu een stap verder door het organiseren van een brainstorm. Hierin ga je op zoek naar ontwikkelpunten voor jouw bedrijf. Ook hierbij geldt: dat hoef je niet alleen te doen, je gaat aan de slag met je werkgroep.

Tijdens de brainstorm breng je mogelijke ‘invloedrijke gebeurtenissen’ in kaart die gevolgen kunnen hebben voor jouw bedrijf. Het gaat echt om dingen die veel impact kunnen hebben. Van ‘je belangrijkste leverancier gaat failliet’ tot ‘een negatief bericht in de krant zorgt dat jouw reputatie slechter wordt’. Het gaat dus om dingen die nog niet spelen. Maar als je er nu al rekening mee houdt, ben je beter voorbereid als die wél gebeuren.

Aan de slag

Met een groep van tussen de vijf en acht deelnemers ga je aan de slag. Een mogelijke opzet voor de brainstorm die zorgt dat iedereens ideeën aan bod komen: geef iedereen post-its in drie kleuren. Per kleur bepaal je een categorie (bijvoorbeeld groen voor kansen, rood voor bedreigingen en geel voor risico’s). Iedereen schrijft eerst zelf mogelijke invloedrijke gebeurtenissen op (ze mogen best grappig zijn, als ze in potentie maar mogelijk zijn) en plakt ze per categorie op een groot vel. Klaar? Laat eerst ieder voor zich een aanvullende opmerkingen bij alle post-its schrijven zodat de gebeurtenissen nog beter door een ieder begrepen worden. Daarna kun je de ideeën met z’n allen doornemen en toelichten (tip: stel iemand als gespreksleider aan die de tijd en sprekers in de gaten houdt). Cluster de ideeën en bepaal de drie tot vijf belangrijkste. Zo krijg een mooie lijst van de belangrijkste ontwikkelpunten voor jouw bedrijf.  

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over hoe jouw bedrijf in tien stappen klaar bent voor de toekomst.

Meer weten over toekomstbestendig ondernemen?

Mkb Actieprogramma

Met het Mkb Actieprogramma zetten we stevig in op toekomstbestendig ondernemerschap.  Zo helpen we Rotterdamse mkb’ers niet alleen sterker te worden, maar we bereiden ze ook voor op de toekomst.

Mkb actieprogramma

Meer weten over toekomstbestendig ondernemen en het Mkb Actieprogramma?

Deel deze pagina