Textiel Services Rijnmond

Een gezonde toekomst voor jouw bedrijf in 10 stappen – stap 6

 • Inhoudstype:
  • Artikel
 • Thema’s:
  • Digitaal
  • Duurzaamheid
  • Ondernemerschap

Hoe zorg je ervoor dat jij als ondernemer ook morgen, volgende week en over een paar jaar een gezond bedrijf hebt? Om het ondernemers makkelijker te maken, is er nu een handig 10-stappen plan.

Er zijn in totaal drie fasen: eerst kijk je naar de huidige situatie, dan bedenk je wat mogelijkheden zijn en vervolgens pas je de beste toe én blijf je de boel in de gaten houden. Hier op Ondernemen010.nl leggen we elke week één stap uit. Zet je elke stap, dan ben ook jij klaar voor een succesvolle toekomst als ondernemer! In de vorige stap ging je aan de slag met de voorbereiding van verschillende toekomstscenario’s.

Stap 6: Werk je toekomstscenario’s uit

In de vorige stap bepaalde je vier mogelijke toekomstscenario’s voor jouw bedrijf. In stap 6 ga je opnieuw aan de slag in een brainstorm (net zoals bij stap 4), maar dan veel gerichter per scenario. Samen met je werkgroep bespreek je uitgebreid elk van de vier scenario’s. Leef je helemaal in, want alleen dan krijg je een goed beeld van wat een scenario betekent. Begin met het opschrijven van steekwoorden en zinnen die de kern van het scenario helder maken. Deel al die input met elkaar.

Schrijf vervolgens per scenario een verhaal van ongeveer een A4, waarin duidelijk worden: Hoe ziet het bedrijf er over 3 tot 5 jaar bij dit scenario uit? Wat betekent het voor de bedrijfsvoering? Welke klanten horen erbij? Bij het scenario verhuizen en verbreden dienstverlening hoort dan waarschijnlijk een nieuw computersysteem, misschien het aannemen van een IT-specialist of het trainen van je medewerkers. Kortom, denk zo ruim mogelijk. Ga uit van de situatie over drie tot vijf jaar en beschrijf het alsof het al zover is.

Een aantal tips:

 • Geef ieder scenario een eigen naam, zodat je er onderling makkelijk naar kunt verwijzen
 • Beschrijf de 4 scenario’s als verhalen, want dat is wat je nodig hebt: verhalen over mogelijke toekomsten voor jouw bedrijf
 • Je mag ook kiezen voor beeld of film, als je het verhaal maar goed vertelt.
 • Zorg dat de scenario’s niet op elkaar gaan lijken, je bent immers op zoek naar uitersten.
 • Tools als het Businessmodel Canvas en Waardepropositie Canvas kunnen je helpen.
 • Vergeet niet jouw eigen rol als ondernemer mee te nemen in je verhalen! Hoe ziet die er over 5 jaar uit? Wat ben jij dan vooral aan het doen?

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over hoe jouw bedrijf in tien stappen klaar bent voor de toekomst.

Meer weten over toekomstbestendig ondernemen?

Mkb Actieprogramma

Met het Mkb Actieprogramma zetten we stevig in op toekomstbestendig ondernemerschap.  Zo helpen we Rotterdamse mkb’ers niet alleen sterker te worden, maar we bereiden ze ook voor op de toekomst.

Mkb actieprogramma

Meer weten over toekomstbestendig ondernemen en het Mkb Actieprogramma?

Deel deze pagina