Rondleiding BlueCity

Een gezonde toekomst voor jouw bedrijf in 10 stappen – stap 8

  • Inhoudstype:
    • Artikel
  • Thema’s:
    • Digitaal
    • Duurzaamheid
    • Ondernemerschap

Hoe zorg je ervoor dat jij als ondernemer ook morgen, volgende week en over een paar jaar een gezond bedrijf hebt? Om het ondernemers makkelijker te maken, is er nu een handig 10-stappen plan.

Er zijn in totaal drie fasen: eerst kijk je naar de huidige situatie, dan bedenk je wat mogelijkheden zijn en vervolgens pas je de beste toe én blijf je de boel in de gaten houden. Hier op Ondernemen010.nl leggen we elke week één stap uit. Zet je elke stap, dan ben ook jij klaar voor een succesvolle toekomst als ondernemer! In de vorige stap heb je het droomscenario vastgesteld.

Stap 8: Verwerk je droomscenario in je businessplan

In stap 7 heb je het droomscenario om jouw bedrijf toekomstbestendig te maken vastgesteld. Daarin staat waar je heen wilt met jouw bedrijf de komende jaren. In deze stap gaan we daarmee verder. We geven het handen en voeten door die toekomst in jouw businessplan te verwerken. Je gaat daarvoor met jouw werkgroep en concreet plan van aanpak maken, zodat je alle ambities ook echt kunt verwezenlijken.

Van plan naar actie

Wat daarvoor nodig is, is een logische en samenhangende manier om van plan naar actie en vervolgens naar realisatie te komen. Inclusief duidelijke doelen en maatregelen. Alleen zo kun je de voortgang goed in de gaten houden. Bovendien zie je dan wanneer welke investeringen nodig zijn en hoe je die tijdig en in samenhang voorbereidt. Daarnaast is het belangrijk de gevolgen van je  droomscenario voor de bedrijfsvoering scherp in de gaten te houden. Als je bijvoorbeeld moet verbouwen, is het handig te weten of je dicht moet of dat er andere opties zijn. Door al die zaken met je werkgroep te bespreken, kom je vaak tot creatieve, slimme en kostenbesparende oplossingen.

Per jaar in beeld

Het eerste jaar werk je met zo concreet mogelijke tussendoelen per kwartaal. Daaraan koppel je acties, maatregelen én manieren (indicatoren) om te meten of je bent waar je moet zijn. Dat kan van alles zijn, van offertes aanvragen tot extern ingewonnen advies. Voor jaar twee en drie kun je nu nog werken met doelen per half jaar. Na het eerste half jaar van jaar 1, werk je vervolgens de eerste twee kwartalen van het volgende jaar uit etc. Zo heb je altijd vier kwartalen helder wat er moet gebeuren om jouw droomscenario ook waar te gaan maken. Een groot voordeel: je kunt daarmee stapsgewijs blijven sturen als dat nodig is. Vergeet niet per actie goed af te spreken wie wat doet en hoe iedereen op de hoogte blijft.

Handig draaiboek

Deze planning van acties en maatregelen leg je vast in een draaiboek. Dat helpt je om planmatig te werken. Zo’n draaiboek begint met wat je wilt bereiken over drie tot vijf jaar en vervolgens werk je alles in dat draaiboek gedetailleerd uit. Alle betrokkenen hebben zo een helder beeld en je kunt simpel monitoren of alles nog volgens de planning loopt.

Download hier een voorbeeld.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over hoe jouw bedrijf in tien stappen klaar bent voor de toekomst.

Meer weten over toekomstbestendig ondernemen?

Mkb Actieprogramma

Met het Mkb Actieprogramma zetten we stevig in op toekomstbestendig ondernemerschap.  Zo helpen we Rotterdamse mkb’ers niet alleen sterker te worden, maar we bereiden ze ook voor op de toekomst.

Mkb actieprogramma

Meer weten over toekomstbestendig ondernemen en het Mkb Actieprogramma?

Deel deze pagina