>
Foto: Jan van der Ploeg

4.112 subsidieaanvragen tijdens eerste openstelling SDE++

14 januari 2021

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tussen 24 november en 17 december was het voor het eerst mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++). Deze eerste openstellingsronde heeft 4.112 subsidieaanvragen opgeleverd voor projecten die bijdragen aan het terugdringen van CO2 in Nederland.

Deze eerste resultaten van de SDE++ 2020 wijzen op een goed verloop van de eerste openstellingsronde. Uit de aanvragen blijkt dat de interesse in zowel bestaande als nieuwe technieken groot is en dat nieuwe aanvragers de SDE++ hebben weten te vinden. Tijdens de eerste openstelling van de SDE++ is in totaal voor €6,4 miljard subsidie aangevraagd; meer dan het beschikbare budget van €5 miljard.

De aanvragen voor nieuwe technieken in de SDE++ laten de gewenste verbreding duidelijk zien. De meeste aanvragen zijn ingediend voor de productie van duurzame energie. Binnen deze categorie valt het aantal aanvragen voor zon-pv-installaties (zonnepanelen) op met een totaal van 3.989. Na zon-pv is het meeste budget aangevraagd voor het afvangen- en opslaan van CO2 (CCS); goed voor een reductie van maximaal 2,5 Mton CO2 per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de ingediende aanvragen de komende tijd op volledigheid en technische en financiële haalbaarheid.

Over de SDE++

Met de SDE++ wordt beoogd op kosteneffectieve wijze CO2 te reduceren in Nederland. Diverse duurzame technieken concurreren met elkaar om subsidie, waarbij de meest kosteneffectieve projecten als eerste in aanmerking komen voor subsidie.

In 2020 is de SDE+-regeling verbreed om naast hernieuwbare energie, ook andere CO2-reducerende technieken te stimuleren. Hierdoor komen verschillende nieuwe technieken voor subsidie in aanmerking, zoals warmtepompen, elektrische boilers, benutting van restwarmte, waterstofproductie door middel van elektrolyse en CO₂-afvang en -opslag (CCS).