ERBA: dit duwtje in de rug maakte het gewoon makkelijker

  • Inhoudstype:
    • Interview

Erwin van Soest is eigenaar-directeur van ERBA aan de Linschotenstraat in de Spaanse Polder. Zijn bedrijf buigt, snijdt, lasert en last alle soorten metalen platen en buizen tot onderdelen en subonderdelen voor onder andere de scheepvaart, de medische industrie en andere bedrijven in de machinebouw. Eerder dit jaar kreeg hij een subsidie van de gemeente in het kader van de Subsidie Maakindustrie

Portret van  Erwin van Soest, ERBA
Fotografie gemeente Rotterdam, Eric Fecken

Hoe lang zit u al op deze plek?

Erwin van Soest vertelt: ‘Ik ben begonnen in Veenendaal, en tien jaar geleden kon ik dit bedrijf in de Spaanse Polder overnemen. Vorig jaar heb ik de bestaande hal al een upgrade gegeven, en ik wilde eigenlijk ook uitbreiden, maar er was geen ruimte. Pal naast ons, aan het eind van de pier, zat een oude bedrijfswoning, en de mensen die daar woonden gingen verhuizen. Ik nam contact op met de gemeente over een eventuele uitbreiding op die plek, en het bleek dat het plan was om de woning te slopen. De bedoeling was minder versnippering op het bedrijventerrein, en de woonbestemming zou ook van de grond afgaan. Dat kwam dus goed uit. Tijdens mijn contact met de gemeente werd ik op het bestaan van de subsidie geattendeerd.’

En hoe verliep de subsidieaanvraag?

‘Ik was blij verrast over de gemeente! Er is een gebiedskantoortje in de Spaanse Polder zelf, en daar kon ik gewoon binnenlopen en direct met mensen praten. En voor de dingen waar zij niet over gingen, konden ze mij doorverwijzen naar precies de juiste mensen die ik nodig had. Dat liep allemaal heel soepel. Vanzelfsprekend was er ook een officieel deel. Welstand wilde bijvoorbeeld geen donkere kleuren, dus de gevel is zilvergrijs geworden. Verder moest ik natuurlijk inzicht geven in mijn boekhouding, en laten zien dat mijn bedrijf gezond was. Tijdens de bouw worden mijn uitgaven gecontroleerd, offertes en facturen moet ik allemaal overleggen, en er komt een eindcontrole. Maar dat vind ik allemaal niet meer dan normaal.’

Hoeveel ruimte komt er nu bij?

‘We krijgen 750 m2 extra productieruimte erbij. Eind november is de fundering gestort en we verwachten dat de hele hal er vóór de jaarwisseling staat. In de loop van januari nemen we het nieuwe deel in gebruik. De hele bouw zal dan ongeveer twee-en-een-halve maand geduurd hebben. Ik bouw in eigen beheer, dus ik ben in feite zelf hoofdaannemer. De onderaannemers zijn bedrijven en mensen waar ik eerder al goede ervaringen mee heb gehad, dus ik voorzie geen problemen.’

Heeft u tips voor andere ondernemers over deze subsidie?

‘Deze subsidie gaf net het duwtje in de rug om de nieuwe hal te financieren. Dus ga sowieso het gesprek aan met de gemeente, als je wilt uitbreiden of iets dergelijks. Ik moest er wel veel energie insteken, maar het resultaat staat gewoon. Als je plannen passen in het gemeentelijke beleid—dat merk je snel genoeg—en als je aan de regels kunt voldoen, kan het bijna niet mislukken.’

Subsidieregeling Bedrijfsruimte Maakindustrie

Meer informatie over de subsidieregeling Bedrijfsruimte Maakindustrie vind je hier: Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie | Ondernemen010

 

Deel deze pagina