Europese impuls voor innovatie-infrastructuur lokale overheid

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Digitaal
    • Innovatie
    • Transformatie en ontwikkeling

De Europese Commissie trekt 4,2 miljoen euro uit voor ondersteuning en innovatie van Nederlandse gemeenten en provincies. Met dit bedrag wordt een netwerk van innovatieve hubs opgezet. Eén van die hubs is de Dutch Societal Innovation Hub (DSIH). Deze hub wil de innovatie-infrastructuur van gemeenten en provincies versterken en kennis via trainingen en kennisuitwisseling verspreiden.

europese subsidie voor innovatieve hubs zoals DSIH; innovatief voertuig
© Jan van der Ploeg

Maatschappelijke opgaven

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) heeft als doel om steden en regio’s te helpen bij de grote maatschappelijke transformaties met behulp van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. Het gaat daarbij om grote maatschappelijke opgaven waarmee de decentrale overheden zich geconfronteerd zien, zoals de energietransitie, klimaatverandering, sociale gelijkheid, biodiversiteit, duurzame mobiliteit, circulaire economie en digitale inclusiviteit.

Partners

DSIH is een samenwerkingsverband van zeven partnerorganisaties: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), InterProvinciaal Overleg (IPO), Brightlands, Smart Services Campus, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Digicampus, Gemeente Rotterdam en het Urban Development Initiative (UD).

Iedere partner brengt zijn eigen ervaring mee vanuit bestaande projecten, test- en experimenteerfaciliteiten en een decentraal publiek-privaat netwerk. Dit helpt de DSIH om te leren vanuit ervaringen en dit in te zetten om sneller vooruit te komen. De opgedane kennis wordt gedeeld met de achterban: zo kunnen alle gemeenten en provincies voordeel halen uit de resultaten van de DSIH.

Vanuit de gemeente Rotterdam is verheugd gereageerd op de toekenning van de subsidie: “We zijn erg trots en blij met de toekenning van deze subsidie. Hiermee zetten Rotterdam en haar partners een mooie stap in het ontwikkelen van missie gedreven innovaties in de aankomende jaren en de kennisuitwisseling met andere digitale innovatiehubs in Nederland en Europa”.

Samenwerking publieke en private organisaties

Organisaties in de publieke sector staan ​​voor maatschappelijke uitdagingen. Digitale oplossingen zijn echter vaak lastig in huis te faciliteren. Private organisaties hebben de digitale ervaring in huis, maar zoeken naar de juiste verbinding met de publieke sector. Een ​​nauwe samenwerking tussen private en publieke organisaties is nodig om succesvol nieuwe manieren van werken te realiseren.

Kennisuitwisseling

Gezamenlijk gaan de 7 partners door training en kennisuitwisseling de innovatieve infrastructuur in gemeenten en provincies versterken. Het voorstel daartoe is door de Europese Commissie geaccepteerd en beloond met een subsidie van 4,2 miljoen euro, gefinancierd door de Europese Commissie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het programma verwacht op 1 oktober van start te gaan en komt daarna met een inhoudelijke agenda.

Digitaal

De Nederlandse DSIH maakt deel uit van een Europees netwerk van 136 van deze European Digital Innovation Hubs. De missie van deze hubs is ‘duurzaam, gezond en veilig leven in stad en regio’. Een groot deel van de EDIH’s richt zich op technologie, maar de DSIH richt zich op digitale toepassingen om publieke diensten te verbeteren. De Nederlandse hub draagt hiermee bij aan de Europese ambities voor zowel de Greendeal  als de Digital Decade.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Dutch Societal Innovation Hub, lees verder op:

Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) | VNG

Verder lezen over innovatief ondernemen? Kijk op:

Innovatief ondernemen – Ondernemen010

Deel deze pagina