>

Op bezoek voor de Provada

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gebiedsbezoek ZOHO en Brainpark I & campus Woudestein

Rotterdam is in de afgelopen jaren veranderd: een hippe en aantrekkelijke stad. Steeds meer mensen willen daarom in Rotterdam wonen en werken. Hierdoor wordt o.a. de woningmarkt krapper en stijgen de huizenprijzen.

Tot 2040 moeten er ca. 50.000 woningen bijgebouwd worden. Transformatie speelt een aanzienlijke rol in deze opgave. Leegstaande kantoren en winkels bieden in de huidige krapte op de woningmarkt de mogelijkheid om in de vraag te voorzien. Tegelijkertijd zien we ook dat de trek naar steden vraagt om werkplekken die voldoen aan de eisen van deze tijd en dat nieuwe economische sectoren zich ontwikkelen. Vraag en aanbod in verschillende sectoren van werklocaties komen onder druk te staan (kantoren en bedrijventerreinen) en het winkellandschap verandert structureel waardoor winkelgebieden in de stad krimpen en zich concentreren op bepaalde plekken. Deze conflicterende ruimtevraag creëert nieuwe vraagstukken.

Transformatieplein

Op 5, 6, 7 juni 2018 is de gemeente Rotterdam aanwezig tijdens de Provada. 6 juni vinden rondetafelgesprekken met professionals over twee gebiedsgerichte Rotterdamse transformatiecasussen op het transformatieplein plaats. De architecten die zijn aangesloten bij het transformatieplein zijn gevraagd om op basis van referentiebeelden uit binnen- en buitenland van succesvolle upcoming stadswijken te komen tot artist impressions. De artist impressions worden tijdens de Provada gepitcht en zijn input voor de gesprekken. Het team werklocaties van de gemeente gebruikt de output van de gesprekken ter inspiratie voor verdere gebiedsontwikkelingen.

Voorafgaand aan de Provada werden de architecten die deelnemen aan het transformatieplein uitgenodigd om het Zomerhofkwartier (ZOHO) en Brainpark I & campus Woudestein te bezoeken, om meer informatie te verzamelen en te brainstormen.

Functiemening: hoe nu verder?

ZOHO (Zomerhofkwartier) is onderdeel van Rotterdam Central District XL. Rotterdam Central District XL bevat o.a.  de wijken Agniesebuurt, Zomerhofkwartier en Pompenburg. Het gebied vormt de koppeling tussen Noord en het centrum. In ZOHO past verdichting en hoogbouw in de stedenbouwkundige structuur. Dit biedt kansen voor programmering van stedelijk wonen en commerciële functies. Wel in combinatie met groen, kwaliteit en levendigheid op straatniveau. ZOHO kan dé plek worden voor creatieve ondernemers. In ZOHO mogen bedrijven van categorie 1 t/m 3 zicht vestigen. In Rotterdam worden bedrijventerreinen met categorie 3 en 4 wordt steeds zeldzamer.

Onlangs is in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar o.a. functiemenging op bedrijventerreinen. Daaruit blijkt o.a. dat de vraag beschikbare ruimte bedrijventerreinen steeds groter wordt, daarmee komen eventuele plannen voor functiemenging onder druk te staan. Tegelijkertijd willen we geen monofunctionele wijken waar alleen nog maar woningen zijn zonder dat er enige vorm van bedrijvigheid is. Functiemening is een onderdeel van de discussie die gevoerd wordt op het transformatieplein. De hoofdvraag van de case ZOHO is: Stedelijke functiemenging hoe kan je dat zo optimaal mogelijk oplossen en/of vormgeven?
 

"In ZOHO is het mogelijk om wonen en kleinschalige bedrijvigheid of maakindustrie naast elkaar laten te ontwikkelen tot een creatieve en levendige wijk."

Van losse gebieden naar campus van de toekomst

Het andere gebied is Brainpark I en campus Woudestein. Brainpark bevindt zich tussen de Kralingse Zoom, A16, Abram van Rijckevorselweg en de ’s Gravenweg. Campus Woudestein is een locaties van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en bevindt zich aan de andere kant van de Kralingse Zoom. Brainpark I en campus Woudestein zijn op dit moment twee aparte van elkaar functionerende gebieden.

Uit een onderzoek naar de Rotterdamse kantorenmarkt blijkt wat de uitdagingen van de locatie zijn. Onder andere het feit dat de EUR en Brainpark I niet fysiek verbonden zijn, dat het gebied niet bekend staat als start-up locatie en dat het gebied monofunctioneel is. De gemeente heeft de ambitie om het campusterrein uit te breiden richting Brainpark I. Zodat het een geheel wordt waarbij de functies elkaar versterken. Kenmerkend voor de kwaliteit van de locatie is de Erasmus Universiteit Rotterdam en de aanwezigheid van het cluster zakelijke dienstverlening. Het is de vraag wat een eventuele komst van een nieuwe stadsbrug voor het gebied kan betekenen. De hoofdvraag van de case Brainpark I en campus Woudestein is: Op welke manier kan er meer uitwisseling tussen de twee gebieden gecreëerd worden zowel ruimtelijk als economisch, zodat beide er kwalitatief beter van worden?

Team werklocaties

Het team Werklocaties van Stadsontwikkeling is ervoor verantwoordelijk dat er in Rotterdam voldoende aantrekkelijke plekken zijn om te kunnen ondernemen, werken en winkelen, voor nu en in de toekomst. Dat kunnen ze niet alleen. Dit veelal bijzondere vastgoed vraagt om creativiteit, lef en samenwerking met de ontwikkelende partners, vastgoedeigenaren en pioniers. Team Werklocaties faciliteert, inspireert, deelt kennis en zorgt voor versnelling voor partners daar waar mogelijk. Meer informatie? Kijk hier.