Gemeente biedt extra ruimte aan (nacht)horeca

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Horeca

Op 2 juli heeft het college van B&W de nieuwe horecagebiedsplannen voor Centrum, Delfshaven, Feijenoord, Kralingen-Crooswijk, Noord en de Centraal Aangestuurde Gebieden vastgesteld. Daarmee is het proces om samen met ondernemers, bewoners en wijkraden te komen tot vijftien nieuwe horecagebiedsplannen afgerond.

Voor elk gebied wordt met het horecagebiedsplan duidelijk of en in welke vorm in de komende jaren ontwikkeling van (nieuwe en bestaande) horeca mogelijk is. De inzet van dit college is om Rotterdam waar mogelijk nog meer te verlevendigen, daarom wordt op meerdere plekken ruimte geboden aan extra 24-uursvergunningen, structureel ruimere terrassen en horeca die past bij het karakter van de wijk.

Afbeelding ter ondersteuning van het artikel

Veel ruimte voor nieuwe en bestaande ondernemers

“Horeca is hét visitekaartje van Rotterdam. Daarom bieden we de komende jaren veel ruimte voor nieuwe en bestaande ondernemers, waarbij we rekening houden met wensen en zorgen van omwonenden. Een belangrijk punt is de nacht. Eerder is in het coalitieakkoord Eén stad al aangekondigd dat de inzet is om meer 24-uursvergunningen mogelijk te maken. De eerste stap om die ambitie te realiseren is gezet, door beleidsmatig ruimte te bieden aan tal van initiatieven in onder andere West, Zuid, Hoek van Holland en het Centrum.” – Wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur).

Extra ruimte voor de nacht

Een nieuwe nachtclub in de Merwe-Vierhavens, dansen in de Ferry tot diep in de nacht, mogelijk een nieuwe jazzclub in de kelder van De Machinist; met de nieuwe horecagebiedsplannen wordt op 15 locaties ruimte geboden aan de ontwikkeling van 24-uurshoreca. Naast nieuwe locaties, gaat het ook om de mogelijkheid tot verzwaring van de vergunning op bestaande locaties. Daarnaast biedt het college op veel plekken in de stad de mogelijkheid om tot één uur doordeweeks en drie uur in het weekend te dansen, omdat ondernemers hier structureel meer geluid mogen produceren (vergunning voor meer dan achtergrondmuziek). Denk aan Time is the new space, Skateland en de gaskoepels in het Mallegatpark.

Concreet plan

Uiteraard moeten ondernemers een concreet plan hebben en moeten vergunningaanvragen voldoen aan de voorwaarden, zoals een goedgekeurd akoestisch onderzoek. Helaas is het niet mogelijk om alle wensen van ondernemers, bewoners en wijkraden een plek te geven in de horecagebiedsplannen, omdat bijvoorbeeld een goede balans tussen wonen, uitgaan en veiligheid nodig is.

Structureel ruimere terrassen

De afgelopen jaren heeft Rotterdam tijdelijk meer ruimte geboden aan terrassen. Eerst om aan de coronaregels te kunnen voldoen, later om ondernemers te steunen bij het economisch herstel na de coronapandemie. Op veel plekken in de stad resulteren ruimere terrassen in gezellige plekken voor de buurt, waar jong en oud samenkomen. Om ondernemers die structureel ruimere terrassen willen maatwerk te kunnen bieden, is op veel plekken beleidsmatig ruimte geboden om een vergunningaanvraag te doen. In het maatwerkproces kijkt de gemeente samen met ondernemers waar ruimere terrassen structureel mogelijk zijn. Plekken waar grotere terrassen bij voorbaat al niet passen, bijvoorbeeld door gebrek aan fysieke ruimte, zijn uitgesloten van ontwikkeling. De regeling tijdelijke terrasuitbreiding stopt op 1 november 2024.

Horeca passend bij de wijk

De gemeente is bewoners, nieuwe en bestaande ondernemers, N8W8 R’dam, wijkraden en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Rotterdam dankbaar voor het meedenken bij het maken van de horecagebiedsplannen. In de ene wijk ontwikkelruimte voor een lunchzaak, in de andere wijk voor een nachtclub en elders wordt een pas op de plaats gemaakt door helemaal geen ontwikkelruimte voor horeca te bieden. Dankzij een uitgebreid participatietraject heeft het college goed kunnen zien wat er leeft in de stad en keuzes kunnen maken die zorgen voor een leefbaar, veilig en levendig Rotterdam.

Het horecagebiedsplan is het toetsingskader voor vergunningaanvragen. Per gebied, wijk en/of straat staat aangegeven of en welk type horeca is toegestaan. Meer informatie over het horecabeleid – inclusief de horecagebiedsplannen – is te vinden op www.rotterdam.nl/horeca.

Deel deze pagina