• Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Digitaal

Gemeente Rotterdam stimuleert de aansluiting van woningen en bedrijven op glasvezel

In het eerste kwartaal van 2022 zijn met verschillende glasvezelaanbieders afspraken gemaakt over de aanleg van glasvezelaansluitingen in diverse wijken.

luchtfoto stad Rotterdam
© Bob Degener

Glasvezel voor heel Rotterdam

Zo is met Glaspoort op 21 maart de samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarin is de ambitie vastgelegd om Pernis en 32 bedrijventerreinen in Rotterdam aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van Glaspoort. Dit jaar nog wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in Rotterdam Prins Alexander en bedrijvenpark Rotterdam Noord-West. Aannemer Selecta zal de werkzaamheden in opdracht van Glaspoort uitvoeren.

In Rozenburg start Delta Fiber in april 2022 met de aanleg van het glasvezelnetwerk. In Rozenburg hebben voldoende bewoners zich aangemeld als geïnteresseerden in een glasvezelaansluiting.

285.000 aansluitingen in 2025

De gemeente Rotterdam werkt met meerdere telecompartijen samen om Rotterdam van beter, sneller en veiliger internet te voorzien. Het streven is dat 285.000 woningen en bedrijven in 2025 aangesloten zijn op glasvezel. Zo is KPN nu bezig in verschillende gebieden. Net als T-Mobile, dat gebruik maakt van de glasvezelnetwerken die investeerders Primevest en Open Dutch Fiber nu aanleggen. Op Glasvezel | Rotterdam.nl staat het complete overzicht in welke Rotterdamse wijken momenteel glasvezelaansluitingen aangelegd worden.

Uitrol koppelen aan andere werkzaamheden

De samenwerking met telecombedrijven wordt vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Deze samenwerkingsovereenkomsten beschrijven o.a. de intentie van de gemeente om het proces soepel te laten verlopen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe de werkzaamheden de minste overlast geven voor bewoners en dat tijdig de verschillende gemeentelijke afdelingen betrokken worden. De gemeente werkt ook actief mee met het verstrekken van de benodigde vergunningen en/of instemmingen.

Glasvezel voor bedrijven

Op de bedrijventerreinen In Rotterdam kunnen meerdere leveranciers glasvezel leveren, maar doen dat alleen op aanvraag. Glaspoort gaat in principe elk bedrijf van een glasvezelaansluiting voorzien zonder dat een afnameverplichting nodig is. Bedrijven die gevestigd zijn in woonwijken kunnen na de aanleg ook gebruik maken van het beschikbare glasvezelnetwerk. Meer informatie over zakelijk glasvezel staat op deze webpagina: Zakelijk glasvezel | Rotterdam.nl.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Glaspoort en gemeente Rotterdam door Anja de Vos-Bieman, Martin Wanschers en Petra de Groene
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Glaspoort en gemeente Rotterdam door Anja de Vos-Bieman, Martin Wanschers en Petra de Groene

Deel deze pagina