Gezamenlijke aanpak aantrekken personeel Rotterdamse haven

 • Inhoudstype:
  • Nieuws
 • Thema’s:
  • Arbeidsmarkt
  • Maritiem

Op dit moment zijn er al meer dan 8.000 vacatures in de Rotterdamse haven en dat aantal zal naar verwachting in de nabije toekomst nog verder stijgen. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt in de haven en industrie, onder meer door de energietransitie. Hierdoor verdwijnen of veranderen bestaande functies en nieuwe functies zullen ontstaan. Dit kan in het gebied naar schatting tussen de 10.000 en 15.000 nieuwe banen opleveren.

Aantrekken personeel Rotterdamse haven door ‘Human Capital Coalitie Energietransitie'
© Mirjam Lems Fotografie


Human Capital Coalitie Energietransitie

Op maandag 16 januari 2023 ondertekenden Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en STC (Scheepvaart en Transport College) de intentieverklaring tot het vormen van de ‘Human Capital Coalitie Energietransitie’. Daarmee is een gezamenlijke aanpak gericht op het aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd havenpersoneel gestart. De partijen werken in deze coalitie samen aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod voor nu én in de toekomst. Dit is nodig om de energietransitie in het Haven en Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam mogelijk te maken. De intentieverklaring werd ondertekend tijdens de jaarlijkse CEO-bijeenkomst van Deltalinqs in het bijzijn van een groot aantal topbestuurders uit de Rotterdamse haven en industrie.


Stimulans arbeidsmarkt transitie-opgave

Met deze coalitie vormen de partijen hét regionale platform voor transitie-initiatieven, gericht op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent, menskracht en vakmanschap. De HCCE wordt daarmee de voornaamste stimulans voor energietransitie-inspanningen op het gebied van de arbeidsmarkt in het HIC Rotterdam. De activiteiten van de HCCE zijn een aanvulling en uitbreiding op de al bestaande arbeidsmarktactiviteiten.

Doelen

Door samenwerking, onderlinge afstemming en gecoördineerde acties streven de partijen naar het bereiken van de volgende doelen:

 • Vergroten zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de Rotterdamse haven
 • Meer sollicitanten per vacature in de haven
 • Meer uitstroom uit het onderwijs (mbo, hbo en wo) naar de haven
 • Meer investeren in leven lang ontwikkelen van studenten en werknemers
 • Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de haven bij werkgevers
 • Het bevorderen van de positionering van de Rotterdamse haven op de (internationale) arbeidsmarkt

Projectorganisatie

De verdere uitwerking en uitrol van de HCCE wordt gecoördineerd door een programmaorganisatie, die bestaat uit deelnemers van de betrokken partijen. Deze programmaorganisatie stuurt aan op het verder uitwerken en uitvoeren van op te starten projecten, aansluitend bij de bovenstaande doelen.

Heb je ideeën of wil je meedenken over de HCCE doelen, neem dan contact op met:

Meer informatie over maritiem ondernemen vind je op de pagina maritiem ondernemen.

Deel deze pagina