Goede samenwerking in Hoek van Holland zorgt voor een bruisend centrum

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Vitale Kerngebieden

Elke zomer ligt het strand van Hoek van Holland volledig vol met zonnende en genietende mensen. Binnenkort kan iedere Rotterdammer met de metro naar het strand, omdat de metro dan wordt doorgetrokken naar het strand. Zo komt Hoek van Holland als kustplaats de komende jaren meer op de kaart te staan. De ondernemers en de gemeente werken eraan dat Hoek van Holland doorgroeit naar een kustplaats, waar bezoekers ook in de winter naar het strand en de duinen komen.

Samenwerken is cruciaal

Er wordt al lange tijd gesproken over de aanpak van het centrumgebied van Hoek van Holland. “Het onderwerp is al zo vaak op de agenda gezet, maar even zo vaak werd er uiteindelijk geen budget voor beschikbaar gesteld of bleek het niet binnen de gemeentelijke begroting te passen,” zegt Danny Houtman (adviseur voor de BIZ). “Nu de eerste buitenruimte is aangepakt met de Wijkverrijker, geeft dat zeker vertrouwen. De ondernemers willen samen met de gemeente de volgende stappen zetten.”

Om meer slagkracht te hebben, zijn de ondernemers per 1 januari 2022 verenigd in een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Dit is een collectief van ondernemers binnen een afgebakend gebied, dat middels gezamenlijke investeringen het centrum voor inwoners en bezoekers aantrekkelijker wil maken door het organiseren van activiteiten, aankleding en marketing. “Er zit veel energie bij de ondernemers in deze buurt,” zegt Peter Oosterloo (Projectmanager Stadsontwikkeling Hoek van Holland). “Als gemeente moeten we hier juist op aansluiten en in investeren. Zo werken we aan een centrum waar de bewoners van Hoek van Holland trots op zijn én graag komen. Het centrum is tenslotte in eerste instantie voor hen.”

Danny beaamt de energie onder de ondernemers. Hij werkt al 15 jaar samen met de ondernemers in Hoek van Holland. “Door de realisatie van de BIZ hebben de centrum-ondernemers nu een eigen budget waarmee zij verbeteringen kunnen aanbrengen in hun omgeving. Er zijn bijvoorbeeld bloembakken opgehangen, waardoor het straatbeeld een sfeervollere uitstraling heeft gekregen. Het geld van de BIZ is ook beschikbaar voor evenementen. Zo is er recentelijk een driedaagse bierproeverij georganiseerd. Die werd zo enthousiast ontvangen dat het misschien zelfs een jaarlijks terugkerend evenement wordt. ”

Inzet programma Vitale Kerngebieden om Hoek van Holland te positioneren

Om het hele jaar rond mensen naar het dorp te trekken, hebben de ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente de handen ineengeslagen om Hoek van Holland beter te positioneren. Maar wat houdt dat dan precies in? Zoals Nico Sizoo (Bedrijfscontactfunctionaris) zegt: “Het positioneren van een stad of dorp is net als het lopen van een marathon. Het heeft een lange adem nodig en vele veranderingen op verschillende fronten.” Hiermee bedoelt hij dat iedereen die actief is in het centrum weet hoe het centrum van Hoek van Holland zich wil onderscheiden op basis van zijn eigen DNA. Onlangs hebben we met ondernemers uit het centrum een bezoek aan Zandvoort gebracht, een goed voorbeeld als het gaat om hoe jezelf in de markt zet en daarmee bezoekers weet te verleiden. Met het Vitale Kerngebieden programma willen we Hoek van Holland goed op de kaart zetten.

Met oog op de toekomst

De komende maanden brainstormen de verschillende partijen aan de tekentafel over hoe het centrum eruit komt te zien en welk verhaal we de bezoekers willen vertellen over Hoek van Holland. Naar verwachting wordt eind 2023 het ontwerp voor de buitenruimte afgerond en in 2024 begint de uitvoering. Als er positief wordt besloten over het benodigde budget. Daarnaast gaan ze aan de slag met de positionering en de vertaling naar een jaarplan met passende activiteiten, aankleding en marketing om ons zelf in de markt te zetten

“De neuzen dezelfde kant op krijgen is niet altijd even makkelijk en vergt aandacht. Wat we nu merken, is dat steeds meer mensen zich verantwoordelijk voelen voor de aanpak van het centrum,” geeft Danny aan. Hoewel de totale uitwerking van de plannen jaren kan duren, is er ook ruimte voor de kleinere experimenten op korte termijn. Zo zijn er al snel verbeteringen in Hoek van Holland zichtbaar.

Meer informatie en contact

Het Coördinatiepunt Vitale Kerngebieden jaagt de ontwikkeling van het gebied aan. Met goede samenwerking krijgen we meer voor elkaar. Meer informatie over het programma Vitale Kerngebieden is hier te vinden.

Wil je meer informatie over een BIZ? Dan kunnen de bedrijfscontactfunctionarissen daarbij helpen . De contactgegevens van onze bedrijfscontactfunctionarissen vind je hier.

Deel deze pagina