Greenchoice

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Smart Energy Systems

Samen met Spectral en J-OB neemt Greenchoice het initiatief om bedrijventerreinen integraal te verduurzamen. Door eigen opwek en verbruik van energie slim op elkaar af te stemmen, ook wel flexsturing genoemd, wordt meerwaarde gecreëerd en CO2-uitstoot vermeden. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de energietransitie.

Green choice

De structuur van bedrijventerreinen leent zich goed voor grootschalige opwek en verduurzaming. De bedrijven vormen namelijk een afgesloten netwerk op het terrein en er zijn voldoende middelen voorhanden om een verduurzamingsslag te kunnen maken.

Deze kenmerken maken het interessant om de energiestromen integraal en in detail te monitoren en inzichtelijk te maken, om van daaruit te onderzoeken waar energiebesparing en slimmere afstemming mogelijk is.

Slim gebruik van eigen opwek

Meestal wordt stroom op bedrijventerreinen met zonnepanelen opgewekt. Door de stroom te verbruiken wanneer die wordt opgewekt, verhoog je je rendement op de zonnepanelen en voorkom je CO2-uitstoot elders.

“Een efficiënt proces waarbij de stroom niet eerst aan het net wordt teruggeleverd, om het er op een later moment weer vanaf te halen”, legt Bastiaan de Boer uit, projectmanager van Greenchoice. “Zo sluit je uit dat er stroom wordt ingekocht die via fossiele bronnen is opgewekt. Bovendien betaal je geen belasting over stroom die je uit je eigen panelen afneemt.”                 

Stappenplan

Bedrijventerreinen krijgen een stappenplan aangeboden voor een adaptief traject van verduurzaming. “Iedere stap leidt tot minder CO2-uitstoot en lagere kosten voor het bedrijventerrein als geheel”, zegt Bastiaan. “En door de betrokkenheid van Stedin óók tot een verminderde belasting van het elektriciteitsnet.” Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk zelfvoorzienend en duurzaam te zijn.

Gestandaardiseerd pakket van maatregelen

“Wij monitoren de ontwikkelingen in de markt continu.” Aanvullende maatregelen kunnen dan direct worden doorgevoerd zodra deze rendabel toe te passen zijn. “Gaandeweg het proces bij de deelnemende bedrijventerreinen leren we over de kopieerbaarheid van alle toepassingen en kunnen we dit vertalen naar een standaard”, vertelt Bastiaan. “Zo zijn de maatregelen voor alle bedrijventerreinen in te passen.”

Maatwerk

Sommige maatregelen blijven echter maatwerk. “We verwachten een aantal toepassingen aan het standaard pakket toe te voegen, zoals het onderling uitwisselen van energie en toepassingen voor opslag en elektrisch vervoer. Met eigen opslag wordt het bijvoorbeeld ook mogelijk om zelf de opgewekte stroom te verhandelen op de verschillende energiemarkten.”

Grote sociale impact

Verduurzaming staat hoog op de agenda in Rotterdam. Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een concrete vraag om met bedrijventerreinen aan de slag te gaan. Daarnaast liggen er kansen om sociale impact te maken. “Voor de implementatie schakelen we lokale bedrijven in om zonnepanelen te leggen en slimme meters te plaatsen. Dat is goed voor de werkgelegenheid.”

Coöperatieve projecten

Ook wil Greenchoice coöperatieve projecten ontwikkelen om de maatschappelijke waarde van het traject te vergroten. Een stukje opwek van het bedrijventerrein wordt straks waar mogelijk voor omwonenden gereserveerd. “Zo kunnen mensen zonder geschikt eigen dak ook gebruik maken van duurzame stroom dat vlakbij is opgewekt. We bieden daarbij zelfs varianten aan waarbij eigen inleg van deelnemers niet nodig is.”

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Meer informatie

Wil je meer weten over de innovatie van Greenchoice? Klik dan hier.

Deel deze pagina