Groei van (zakelijk) toerisme en internationale handel dankzij Rotterdam Partners

 • Inhoudstype:
  • Nieuws
 • Thema’s:
  • Circulair
  • Digitaal
  • Duurzaamheid
  • Hotel
  • Toerisme

Rotterdam Partners, de organisatie die zich inzet voor de economische ontwikkeling en internationale profilering van de stad heeft haar resultaten van 2023 gepresenteerd. De cijfers op het gebied van het aantrekken van internationale bedrijven en het uitlokken van investeringen zijn op onderdelen zelfs hoger dan de doelstellingen van de gemeente Rotterdam voor deze gehele collegeperiode. Ze laten dan ook zien dat Rotterdam Partners een belangrijke rol speelt in het behalen van onze doelstellingen op dit gebied. Door zich te richten op toekomstige sectoren en het aantrekken van bedrijven met toegevoegde waarde, draagt het bij aan een duurzame en welvarende toekomst voor Rotterdam en haar inwoners.

Rondvaartboot De Spido met toeristen in Rotterdam
Foto: Peter Schmidt

Versterken lokale economie en vergroten internationale concurrentiepositie

De gemeente Rotterdam ondersteunt financieel Rotterdam Partners vanwege hun cruciale rol in de economische ontwikkeling en internationale positionering van de stad. Rotterdam Partners speelt een cruciale rol bij het aantrekken van buitenlandse investeringen, het stimuleren van (zakelijk en vrijetijds) toerisme en het bevorderen van handelsbetrekkingen. Door het faciliteren van internationale bedrijven, congressen en talentmigratie draagt Rotterdam Partners bij aan het versterken van de lokale economie, het creëren van werkgelegenheid en het bevorderen van innovatie. Met een focus op het aantrekken van buitenlandse investeringen, het bevorderen van (zakelijk en vrijetijds) toerisme en het stimuleren van handelsbetrekkingen, speelt Rotterdam Partners een cruciale rol in het versterken van de lokale economie en het vergroten van de internationale concurrentiepositie van Rotterdam.

Opvallende successen

Een opvallend succes van Rotterdam Partners in 2023 was de groei op het gebied van (zakelijk) toerisme en internationale handel. Het aantal hotelgasten en overnachtingen steeg aanzienlijk, waarbij meer dan de helft van deze bezoekers gerelateerd was aan zakelijk toerisme. Daarnaast wist Rotterdam Partners 33 nieuwe internationale bedrijven aan te trekken, waarvan een groot deel zich richt op de energietransitie, waardoor duurzame economische groei en werkgelegenheid gestimuleerd worden.

Energietransitie, circulariteit en digitalisering

Rotterdam Partners speelt tevens een sleutelrol in de transitie naar een economie gericht op energietransitie, circulariteit en digitalisering. Door zich te richten op het aantrekken van bedrijven die bijdragen aan deze transitieopgaven, draagt de organisatie bij aan een sterke en inclusieve economie op lange termijn. Daarnaast werkt Rotterdam Partners nauw samen met partners zoals de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Uitdagingen

Ondanks de successen zijn er ook uitdagingen zoals schaarste aan vestigingsplekken, netcongestie en het behoud van talent. De onrustige geopolitieke omstandigheden remmen tevens de uitbreiding van internationale bedrijfsactiviteiten. Rotterdam Partners richt zich daarom op kwalitatieve groei en strategische acquisitie, met een specifieke focus op energietransitie als prioriteit.

Voorbeelden van bedrijven die voor Rotterdam kozen

Enkele voorbeelden van succesvolle acquisities in 2023 zijn Paebbl, dat zich bezighoudt met CO₂-afvang en -gebruik, en Kuwait Petroleum (Q8), dat duurzame mobiliteit bevordert. Deze bedrijven dragen bij aan de economische transitie van Rotterdam en versterken haar positie als een toekomstgerichte stad.

De gepresenteerde cijfers tonen aan dat Rotterdam Partners een cruciale rol speelt in het behalen van de economische doelstellingen van de stad. Met een focus op toekomstige sectoren en het aantrekken van bedrijven met toegevoegde waarde, draagt de organisatie bij aan een duurzame en welvarende toekomst voor Rotterdam en haar inwoners.

Deel deze pagina