Rotterdam krijgt een internationale Mobility City Campus

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De nieuwe internationale Mobility City Campus vestigt zich in Rotterdam. De Mobility City Campus moet gelden als hét Europese ecosysteem voor innovatie en mobiliteit waar internationale bedrijven en andere belangrijke spelers samen werken aan mobiliteitsconcepten van de toekomst.

Oprichters Kayvan Nikjou en het Finse Avanto Ventures kondigden samen met de gemeente Rotterdam officieel hun samenwerking aan tijdens het toonaangevende innovatiecongres The Next Web in Amsterdam. Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen) overhandigde namens de gemeente Rotterdam een letter of support aan de directeur van Avanto Ventures.

Gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners begeleiden Avanto Ventures bij de ontwikkeling van de campus.“De Mobility City Campus is een totaalconcept dat alle grote partijen op het gebied van mobiliteit bij elkaar brengt. De opzet is gericht op experimenteren, inspireren, creëren en vermarkten van nieuwe mobiliteitsconcepten. Door alle relevante (Europese) spelers bij elkaar te brengen op één fysieke plek en te laten samenwerken met het lokale (innovatieve) ecosysteem, ontstaat een mobiliteitsecosysteem van wereldformaat. Het concept zet bovendien in op testen, ervaren en delen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de Rotterdammer (of veranderen in iedereen) kennis te laten maken met innovaties, wat de adaptie bij het in gebruik nemen moet versnellen”, aldus Kathmann, die de komst van de Mobility City Campus toejuicht.

Rotterdam als een van de leiders in mobiliteitsinnovatie binnen Europa

Het Finse Avanto Ventures sprak al eerder uit de campus in Rotterdam te willen vestigen. Na positieve resultaten uit een haalbaarheidsonderzoek dat het bedrijf onlangs heeft uitgevoerd, heeft het bedrijf de komst definitief bevestigd. Antti Rantanen, oprichter van Avanto Ventures: “Rotterdam is een van de grootste logistieke knooppunten ter wereld en heeft een neutrale positie in de mobiliteitsindustrie. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de slogan ‘Make it Happen niet alleen een marketingslogan voor de stad is, maar écht iets betekent voor de stad.

Tijdens ons haalbaarheidsonderzoek hebben we kennisgemaakt met meer dan 50 pilots op het gebied van mobiliteit die al in Rotterdam plaatsvinden, , van autonome pilots op de luchthaven van Rotterdam tot een Hydrogen Production facility in de haven van Rotterdam. In onze optiek is Rotterdam al een mobiliteitsstad, omdat dit volume aan mobiliteitspilots binnen één regio Rotterdam tot een van de leiders in mobiliteitsinnovatie in Europa maakt. Uit gesprekken met meer dan 100 internationale en lokale bedrijven is ook gebleken dat er behoefte is aan de komst van een fysieke plek in Europa.

Vliegwiel voor de Rotterdamse economie

Volgens Kathmann heeft de Mobility City Campus de potentie een vliegwiel te zijn om de Rotterdamse economie verder te versterken. “Om klaar te staan voor de toekomst moeten we van oude naar nieuwe tijden. Daar hoort een nieuwe economie bij die digitaal, duurzaam en circulair is. Mobiliteit is een van de eerste thema’s waar deze nieuwe economie zichtbaar wordt. De wereld van mobiliteit verandert in een hoog tempo. De gemeente steunt initiatieven zoals de Mobility City Campus omdat die helpen om innovaties te realiseren op het gebied van mobiliteit. Het wordt echt een speeltuin voor iedereen die zich bezighoudt met het vervoer van de toekomst. De bedoeling is dat de campus ons vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven gaat versterken, talenten aantrekt en de werkgelegenheid een impuls geeft. Bovendien is het een schoolvoorbeeld van hoe bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid nauw gaan samenwerken om de economie van onze stad te innoveren en verder te brengen.”

Tijdspad

Avanto Ventures gaat hard aan de slag om half 2021 een opening te realiseren. Tijdens het congres en duurzaamheidsfestival Greentech Festival (23 – 25 mei 2019) in Berlijn worden de eerste twee challenges gepresenteerd waarmee de Mobility City Campus samen met een aantal grote internationale bedrijven aan de slag gaat.