Hoe gaat het met Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)

 • Inhoudstype:
  • Artikel
 • Thema’s:
  • Zero Emissie

Voortgangsrapportage Zero Emissie Stadslogistiek in Rotterdam 2022.

Het rapport is opgesteld door Logistiek010 en geeft een overzicht van de voortgang van de Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in Rotterdam. Het rapport ‘De stand van ZES 2022’ is gebaseerd op een enquête onder 150 logistieke bedrijven en een analyse van de beschikbare data over de emissies van het vrachtverkeer in de stad.

De belangrijkste resultaten uit het rapport zijn:

 • Het aandeel van ZES-voertuigen in het totale vrachtverkeer in Rotterdam is gestegen van 2% in 2020 naar 5% in 2022.
 • De gemiddelde CO2-uitstoot per vrachtkilometer is gedaald van 1,2 kg in 2020 naar 1,0 kg in 2022.
 • De meest gebruikte ZES-technologieën zijn elektrisch (60%), waterstof (20%) en biobrandstoffen (10%).
 • De belangrijkste drijfveren voor de overstap naar ZES zijn kostenbesparing (40%), klantvraag (30%) en milieubewustzijn (20%).
 • De belangrijkste belemmeringen voor de overstap naar ZES zijn:
  de hoge investeringskosten (50%),
  de beperkte actieradius (30%)
  en het gebrek aan laad- en tankinfrastructuur (20%).

Deze resultaten laten zien dat er een positieve ontwikkeling gaande is op het gebied van ZES in Rotterdam. Maar dat er ook nog veel uitdagingen zijn om de doelstelling van 100% ZES in 2025 te halen. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen voor de gemeente, de logistieke sector en de kennisinstellingen om de transitie naar ZES te versnellen en te ondersteunen.

Logistiek010

Voor meer informatie over het rapport en de ZES-initiatieven in Rotterdam, kun je op de website van Logistiek010: https://logistiek010.nl/ lezen.

Deel deze pagina