Horecaondernemers krijgen meer ruimte in Rotterdam

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Horeca
Foto nachtkeven door Eric Fecken behorend bij Horeca ondernemers krijgen meer ruimte in Rotterdam
Foto: Eric Fecken

De avondhoreca mag op vrijdag en zaterdag een uurtje langer open. Ook dit jaar mogen terrassen vergunningvrij 25% uitgebreid worden. Daarnaast is het aantal geluidjes en verlaatjes uitgebreid. Dit zijn een aantal punten uit het Uitvoeringsplan horeca waarmee de gemeente de horecaondernemers meer ruimte wil geven in Rotterdam.

Op 2 februari 2023 ging de gemeenteraad akkoord met het Uitvoeringsplan horeca. Met dit plan laat het college van burgemeester en wethouders zien, dat zij een levendige en bruisende stad met verschillende soorten (nacht)horeca wil. Extra ruimte gaat gepaard met extra verantwoordelijkheid. Ondernemers dragen zorg voor de veiligheid van personeel en bezoekers, en voorkomen overlast voor omwonenden. De gemeente zet daarnaast in op extra toezicht en handhaving.  

Avondhoreca langer open

Vanaf 10 februari 2023 mag de avondhoreca langer open zijn op vrijdag- en zaterdagnacht. Namelijk tot 3.00 uur. Dat is nu 2.00 uur. Het gaat om wat wij avondhoreca noemen (categorie 2, of categorie 3 met meer dan achtergrondmuziek). Dit zijn horeca-inrichtingen die doordeweeks mogen exploiteren tot 01:00 uur en in het weekend tot 02:00 uur. Het uurtje langer geldt niet voor de terrassen. Niet alle avondhoreca mag een uurtje langer open blijven. Inrichtingen met een categorie 3-vergunning (avondhoreca met meer dan achtergrondmuziek) moeten eerst bij de DCMR aantonen dat een wijziging van de bedrijfsactiviteiten niet leidt tot een overschrijding van de geluidsnormen. Zo krijgen Horecaondernemers meer ruimte in Rotterdam.

Verder worden het aantal ‘geluidjes’ van 10 naar 12 uitgebreid, en het aantal ‘verlaatjes’  van 15 naar 20. Met een ‘geluidje’ mag een zaak meer geluid maken, met een ‘verlaatje’ wordt de openingstijd verruimd tot 7.00 uur. Het aantal keer dat dit wordt toegestaan, wordt dus verhoogd. Dat betekent dat je als horecaondernemer vaker langer open mag zijn en meer geluid wordt toegestaan. Heeft u in 2023 al een kraskaart ontvangen? Dan ontvangt u binnenkort een nieuwe versie, waarop 12 geluidjes dan wel 20 verlaatjes staan. In In 2023 mag ook het terras 25% vergunningsvrij uitgebreid worden. En de gemeente biedt gratis 150 terrasvlonders aan.

Meer toezicht en handhaving

Doordat de horecaondernemers meer ruimte krijgen in Rotterdam, krijgen zij ook meer verantwoordelijkheid. Zoals voldoen aan landelijke geluids- en milieuregelgeving. De horecaondernemer moet zich houden aan de geluidsnormen, regels met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte en streven naar een goede samenwerking met buren. De gemeente biedt ruimte waar het kan, maar treedt op en handhaaft waar het noodzakelijk is. Meer handhavers en horecastewards dragen bij aan een prettig en veilig uitgaansklimaat.

Kloppend hart

‘Ruimte is wat horecaondernemers op dit moment ‘t hardst nodig hebben’, zegt wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur). ‘Het is geen makkelijke tijd om te ondernemen, met de stijgende energieprijzen en de gevolgen van corona nog vers in het geheugen. Wij proberen als gemeente een extra zetje te geven om het verdienvermogen te vergroten. De horeca is het kloppend hart van onze stad. Dat willen we in ere houden.’

Plannen voor de nacht

Voor de nacht wil het college dat er een groot aanbod komt aan verschillende soorten horeca. De nacht is een plek voor ontmoeting, ontspanning en ontlading. Dat moet mogelijk blijven. De gemeente start een publiekscampagne om initiatiefnemers met plannen voor de nacht te vinden en te helpen. Ook krijgt Rotterdam een nachtraad met een onafhankelijke nachtburgemeester. De plannen daarvoor worden nu uitgewerkt en begin 2023 wordt een nachtplan gepresenteerd.

Spreiding over stad

De spreiding van horeca over de stad verdient aandacht. Horeca wordt bij de ontwikkeling van gebieden in de stad vroeg betrokken. Verder wordt gekeken naar meer levendigheid langs rivieroevers en de mogelijkheid voor meer horeca op Zuid.

Heeft u vragen over het Uitvoeringsplan horeca, bijvoorbeeld over het uurtje langer? Neem dan contact op uw horecagebiedsadviseur door een e-mail te sturen naar horecavergunningen@rotterdam.nl.

Uitvoeringsplan horeca

Meer informatie voor horecaondernemers

Het laatste nieuws voor horecaondernemers vind je altijd op onze horecapagina. Nooit meer iets missen? Meld je dan aan voor de Ondernemen010 nieuwsbrief.

Bekijk ook deze pagina voor horecaondernemers.

Deel deze pagina