HSP Industrie wil in Spaanse Polder aandacht voor ruimte en personeel

  • Inhoudstype:
    • Interview
  • Thema’s:
    • Geldzaken
    • Ondernemerschap
    • Regelen

HSP Industrie is één van de vele maakbedrijven in de Spaanse Polder. Siep Adolfs is directeur bij HSP Industrie en is medeoprichter van de kersverse vereniging Rotterdamse Doordouwers, een ondernemersvereniging voor de Rotterdamse maakindustrie. Alle reden om in gesprek te gaan met Siep Adolfs over zijn visie op de Rotterdamse maakindustrie en de Spaanse Polder.

HSP Industrie

Laten we beginnen bij wat HSP maakt. HSP Industrie zaagt, freest, boort en bewerkt (kunststof) plaatmateriaal en hout en zit sinds 2015 in de Spaanse Polder. Siep Adolfs: “Wij maken halffabricaten voor de bouw. Alles voor de buitenkant van gebouwen, maar ook interieur en betimmeringen. Bijvoorbeeld inrichtingen voor winkels en appartementen. Alles wordt kant en klaar aangeleverd, zodat op de bouw niets meer hoeft te gebeuren, alleen bevestigen”.

Het belang van de maakindustrie

Hij vervolgt: “Jarenlang lag de nadruk op de dienstverlenende economie. Producties zijn naar het buitenland verschoven. De coronacrisis heeft aangetoond dat we afhankelijk zijn van het buitenland. Zo is er nu bijvoorbeeld een tekort aan chips. Het is dus van wezenlijk belang de maakindustrie een aparte plek te geven. Maar bedrijven hebben wel ruimte nodig en het vinden van personeel is eigenlijk ook onmogelijk.” Siep merkt dat de gemeente Rotterdam gelukkig aandacht heeft voor de maakindustrie. De gemeente ziet dat de maakindustrie voor de Rotterdamse economie en algemeen voor Nederland en Europa van toegevoegde waarde is.

Ondernemersvereniging Rotterdamse Maakindustrie

En hoe zit het precies met de ondernemersvereniging? Adolfs heeft een vereniging opgericht voor ondernemers in de maakindustrie: ‘Ondernemersvereniging Rotterdamse Maakindustrie’. Het doel van de vereniging is om de onderlinge contacten en samenwerking tussen Rotterdamse maakbedrijven te versterken. Ook wil de vereniging het aanspreekpunt worden voor de gemeente over zaken die de maakindustrie aangaan. Naast maakbedrijven in de Spaanse Polder, kunnen ook maakbedrijven van elders in de stad zich aansluiten. Sinds eind december 2022 is de ondernemersvereniging een feit.

Een ondernemersvereniging specifiek gericht op de maakindustrie bestaat nog niet, maar is wel nodig, aldus Siep. De vereniging gaat zich richten op de specifieke gemeenschappelijke problemen van de maakindustriebedrijven, zoals ruimte en personeel. “Als maakbedrijven kun je elkaar altijd versterken, zeker in een gebied als de Spaanse Polder. Bedrijven kunnen elkaar helpen met re-integratieplekken of werknemers bij verschillende bedrijven in het gebied vaardigheden laten leren. Zo helpen we elkaar en maken we de bedrijven interessant om voor te werken en kunnen werknemers zich ontwikkelen”.

Lange levensduur

HSP maakt kwaliteitsproducten die lang meegaan. Op deze manier wil het bedrijf haar steentje bijdragen aan een duurzame samenleving. Als voorbeeld noemt Siep de gevelplaten die ze bewerken, waar de fabrikant 40 jaar garantie op geeft. Die platen worden bevestigd en komen niet meer van een gevel af. Als de platen er wel vanaf komen, zijn de platen geheel herbruikbaar.

Het bedrijf is ook bezig met een project met een aannemer die huizen bouwt die volledig te bouwen, afbreken en verplaatsen zijn en waarvan alle onderdelen herbruikbaar zijn. Deze huizen zijn in 7 dagen te bouwen en zijn in 7 dagen weer weg, om ergens anders weer neer te zetten. Iets wat de laatste paar jaar een hot item is.

Sociaal ondernemen

Bij het in dienst nemen van werknemers kijkt HSP Industrie ook naar mensen uit de Participatiewet. Uitgangspunt daarbij is te kijken naar wat mensen wel kunnen en hoe gemotiveerd ze zijn. Belangrijk is medewerkers als volwaardige deelnemers aan het maatschappelijk proces deel te laten nemen. Aangezien het tegenwoordig moeilijk is om voldoende personeel te vinden, is het des te belangrijker om iedereen een kans te geven.

Het bedrijf probeert ook op andere vlakken een sociale bijdrage te leveren. Nauw aan het hart van Siep liggen de werkzaamheden die het bedrijf verricht voor Stichting Hebi. Deze stichting produceert couveuses voor ontwikkelingslanden. Ze zijn ontwikkeld volgens het principe van aangepaste technologie: de couveuses kunnen lokaal met simpele middelen, indien nodig, gerepareerd worden. Het betekent bijvoorbeeld ook dat de couveuses ertegen kunnen dat de elektriciteit uitvalt en dat ze piekspanningen kunnen opvangen. Zelf is Siep Adolfs regelmatig in Congo; ook daar staan couveuses. Het is een land waar elke dag de elektriciteit uitvalt. HSP Industrie doet het zaagwerk voor de couveuses van multiplex en perspex.

Subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie

De gemeente Rotterdam wil de maakindustrie in de Spaanse Polder en het Rotterdam Makers District stimuleren. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is niet te afhankelijk te zijn van internationale goederenstromen en in te zetten op kortere productieketens. De maakindustrie draagt daarnaast ook bij aan de transitie naar de nieuwe economie. Daarvoor zijn innovatief technische en creatieve ideeën nodig, waar de maakindustrie om bekend staat.

Met de subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie wil de gemeente Rotterdam bedrijven met verbouw- of verhuisplannen in Spaanse Polder of het Rotterdam Makers District een steuntje in de rug geven. Voor meer informatie over de regeling kijk je op subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie.

Deel deze pagina