>

De potentie van Rotterdam als talent hub

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rotterdam heeft potentie om een vestigingsplaats te zijn voor (internationale) bedrijven die opzoek zijn naar hoger opgeleid talent, niet alleen op het gebied van de haven maar ook op andere gebieden.

Intelligence Group deed in samenwerking met de Economische Verkenning Rotterdam onderzoek naar de potentie van Rotterdam om zich als talent hub neer te zetten en zich door te ontwikkelen als dé plek die vraag en aanbod van hoger opgeleid talent samenbrengt. Uit het onderzoek van de Intelligence Group komen 5 belangrijk conclusies naar voren.

1. Grote regionale verschillen

Waar in Amsterdam en gemiddeld in Nederland de schaarste op de arbeidsmarkt (overvraagd) hoog is, biedt de Rotterdamse arbeidsmarkt meer perspectief voor werkgevers om hun vacatures te vervullen. In Rotterdam is het over het algemeen gemakkelijk om in bepaalde beroepsgroepen talenten te werven. Binnen de ICT liggen veel kansen. Vooral veel wo ICT-talent is in Rotterdam wordt nog niet benut. Om deze talenten aan te spreken is het belangrijk om doelgroep specifiek te werven.

2. Veel onbenut potentieel

In Rotterdam wordt iets meer dan de helft van het aantal banen bezet door mensen uit de stad. Buiten de talenten die in Rotterdam wonen, is er ook veel aanbod van mensen die in Rotterdam willen wonen of werken. Omdat het aantal banen voor hoger opgeleiden groter is dan het totale aantal hoger opgeleiden in de stad is het noodzakelijk om mensen van buiten Rotterdam naar de stad te trekken. De mobiliteit van de stad is vergroot door onder andere de Intercity Direct, maar Rotterdam moet zich meer profileren als aantrekkelijk stad om in te wonen en werken.

3. Concurrentie tussen steden neemt toe

De concurrentie tussen steden en landen neemt toe. Sterke profilering wordt daardoor belangrijker. Hoger opgeleiden vinden vooral werk in andere branches dan de haven. Om talenten aan te trekken moet Rotterdam zich niet alleen als havenstad profileren, maar ook als stad die meer te bieden heeft. De banen voor hoger opgeleiden groeien vooral op gebied van specialistische zakelijke diensten, onderwijs, gezondheidszorg en welzijn en ICT. Vooral positionering op het gebied van ICT en Techniek is interessant in verband met het beschikbare talent en omdat hier in de toekomst nationaal en internationaal behoefte aan blijft.

4. Het MKB een belangrijke motor

Het MKB is een belangrijke motor voor de stad. In de FD Gazelle 2017 stonden maar liefst 44 Rotterdamse bedrijven die een enorme groei in omzet hadden. Dit betekent vaak dat deze bedrijven ook een groei van vacatures kennen. De meeste vacatures voor hoger opgeleiden komen uit bedrijven met minder dan 200 medewerkers. Omdat deze bedrijven vaak recruitment power missen zijn de vacatures meestal niet goed zichtbaar. Het bundelen van krachten van ondernemers, gemeente, onderwijs en Rotterdam marketing in arbeidsmarktcommunicatie, zichtbaarheid, bekendheid en werving van hoger opgeleiden in Rotterdam is belangrijk om talent te behouden en te trekken.

5. Groei hoogopgeleid talent in Rotterdam

Regio Rotterdam is grote leverancier van hoogopgeleid talent. Met name het aanbod van starters op het gebied van techniek, finance en onderwijs is sterk vertegenwoordigd in de regio. Dat maakt de regio een aantrekkelijk om te vestigen voor bedrijven in deze branches en sectoren. Gezien de vraag naar hoogopgeleide starters is er een groot verschil tussen het aantal vacatures ten opzichte van het beschikbare aanbod (vacatures). Vooral voor starters op wo-niveau is het aantal vacatures erg laag. Daarnaast is profilering van Rotterdam op bedrijvendagen van onderwijsinstellingen van belang om zichtbaar te worden voor talenten.

Rotterdam als talent hub

De analyse naar de vraag en het aanbod van hoger opgeleiden in Rotterdam geven de pluspunten aan om Rotterdam nog steviger op de kaart te zetten als aantrekkelijke arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden. Het talent is er, maar ze kunnen nog beter worden benut door met hen in contact te komen, door onzichtbare vacatures en werkgevers zichtbaar te maken, door de talenten een plek te bieden en losse initiatieven meer met elkaar samen te laten werken. Rotterdam is vooral aantrekkelijk voor ICT bedrijven omdat ICT talent volop aanwezig is. Rotterdam kan zich ontwikkelen als centrale hub als het gaat om de instroom van talent vanuit andere regio’s door de centrale ligging t.o.v. plekken waar talenten zich bevinden, zie afbeelding hieronder.