Ingebruikname walstroom zeeschepen in Merwe-Vierhavens

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
    • Innovatie
    • Maritiem
Ingebruikname walstroom zeeschepen in Merwe-Vierhavens
© Alwin Wink

Op 17 mei is door wethouder Simons de eerste walstroominstallatie voor zeegaande schepen in Merwe-Vierhavens (M4H) in gebruik gesteld. Met deze walstroominstallatie wordt een stap gezet in de vergroening van de zeescheepvaart. De Rotterdamse haven werkt aan de energietransitie: van fossiele energie naar duurzame energie. Daar is walstroom een belangrijk onderdeel van, zeker gezien het feit dat jaarlijks tienduizenden schepen de haven van Rotterdam bezoeken.

Royal Roos 

De walstroominstallatie is eigendom van Royal Roos en wordt gebruikt voor de schepen die aan de kade in de Merwehaven oostzijde liggen en hier gebruik van willen maken. 

Royal Roos is een maritiem ingenieursbureau en zet in op de verduurzaming van de scheepvaart. Op termijn komt woningbouw aan de overkant van het water. In combinatie met de doelstellingen voor 2030/2050, is het logisch dat schepen straks van walstroom gebruik maken als zij afgemeerd liggen in de haven. Dit omdat walstroom beperktere geluidoverlast geeft voor de omwonenden. 

Het bedrijf heeft op de locatie stroom beschikbaar, waardoor het een logische stap was om daarmee de mogelijkheid van walstroom te benutten. Tijdens zonnige dagen wordt stroom geleverd door de zonnepanelen op het dak van het pand De Werkplaats.  

Op bewolkte dagen en ’s nachts komt de stroom uit het net, via een 100% windenergie contract. De trafo – hetzij vernieuwd – is een overblijfsel uit de tijd dat pand De Werkplaats een koelloods voor fruit was en daarvoor veel vermogen nodig had. Een mooie manier om bestaande infrastructuur op een andere, duurzame manier in te zetten. 

Uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst 

Naast het leveren van walstroom aan schepen, kunnen ook batterijcontainers geladen worden met zonnestroom. Die batterijcontainers kunnen vervolgens worden ingezet om stroom te leveren bij pieken in de vraag en/of ’s nachts. Daarnaast zijn nog andere (uitbreidings-)mogelijkheden te bedenken, zoals snellaadstations voor elektrische vrachtwagens of een uitwisselstation voor batterijcontainers. 

Kansen voor West 

Royal Roos heeft de 400A, 250kW walstroom voorziening zelf gerealiseerd met behulp van een financiële bijdrage vanuit het Kansen voor West – REACT EU programma. Als reactie op de Coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma “EU Next Generation”. Onderdeel hiervan is het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. De walstroominstallatie is vooralsnog voor elk zeegaand schip dat aan de walstroom wil beschikbaar met een vermogensvraag van 250-280 kW. 

Rotterdam Makers District 

Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam willen M4H ontwikkelen naar een nieuw stuk stad om te wonen, werken en leren. Samen met RDM vormt M4H het Rotterdam Makers District: Een proeftuin en etalage voor technische innovatie van stad en haven.  

Hier worden innovaties voor een slimme en duurzame haven en stad bedacht, ontwikkeld en getest. Royal Roos is gevestigd in De Werkplaats: De voormalige fruitloods is getransformeerd naar een bedrijfsverzamelgebouw voor een nieuwe generatie (maritieme) maakbedrijven.  

Deel deze pagina