>

Centraal inzamelpunt mondkapjes

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In ziekenhuizen en zorginstellingen wordt hard gewerkt aan het in goede banen leiden van de behandeling van slachtoffers van het coronavirus. De kans op besmetting is groot, daarom zijn mondkapjes van levensbelang. We werken hard om de voorraad mondkapjes in ziekenhuizen en zorginstellingen op peil te brengen en te houden. Zo worden mondkapjes zoveel mogelijk gedesinfecteerd en hergebruikt en krijgen we gelukkig enorm veel hulp van burgers, bedrijven en zorginstanties. Het Rode Kruis roept ook bedrijven op om mondkapjes ter beschikking te stellen aan de ziekenhuizen in ons land.

Inzamelpunten mondkapjes

Ondernemers die mondkapjes willen inleveren, kunnen zich via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle mondkapjes na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.

Mede namens alle ziekenhuizen in het land, hartelijk bedankt!