Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Kom naar Urban Future op 5, 6 en 7 juni

  • Inhoudstype:
    • Nieuws

Begin juni staat Rotterdam in het teken van de steden van de toekomst. Van 5 tot en met 7 juni vindt in Ahoy de jaarlijkse editie van Urban Future plaats. Urban Future is het meest inspirerende evenement van Europa voor mensen die verandering teweegbrengen om onze steden duurzamer te maken. Bekijk het programma en ontdek de steden van de toekomst.

Collectiegebouw

Tijdens Urban Future betreden vooraanstaande internationale CityChangers het podium om hun expertise te delen en hun impact op stedelijke ontwikkeling te belichten. Christophe Najdovski, de locoburgemeester van Parijs, spreekt over zijn vergroeningsinitiatieven, bijvoorbeeld van de Champs Elysees. Rutger Bregman, auteur van de bestsellers ‘Utopia voor Realisten’ en ‘De meeste mensen deugen’, zet zijn theorie uiteen, waarbij hij stelt dat kleine toegewijde groepen kunnen zorgen voor grote veranderingen. En Janet Sanz, voormalig locoburgemeester voor stedelijke planning, ecologie en mobiliteit in Barcelona, bespreekt de hoogte- en dieptepunten van projecten zoals de Barcelona Superblocks en de politieke tegenslagen die hiermee gemoeid waren. Gerald Babel-Sutter, CEO en medeoprichter van Urban Future: “Stedelijke transformatie is nooit, maar dan ook nooit, gemakkelijk. Op Urban Future zul je niet alleen de ‘zonnige kant’ van verhalen horen, maar ook de echte, ongefilterde kant van veranderingsprocessen.”

Ontmoetingsplaats voor CityChangers

Urban Future vormt een ontmoetingsplaats waar professionals uit diverse vakgebieden zoals stedenbouw, architectuur, mobiliteit, energie, vastgoed en bouw samenkomen, los van organisatorische beperkingen of hiërarchische structuren. Of het nu burgemeesters, architecten, mobiliteitsexperts, stedenbouwkundigen, wetenschappers, duurzaamheidsmanagers, vertegenwoordigers van start-ups, milieudeskundigen, innovatie-experts, ondernemers of anderen zijn. Wat hen verenigt is hun passie voor betere steden. Burgemeester Aboutaleb zal dit internationale gezelschap verwelkomen op Urban Future.

Vijf thema’s

Het verkennen van groene, sociale en digitale elementen van toekomstige steden staat centraal. Het congres is dit jaar opgebouwd rondom vijf thema’s:

  1. klimaatadaptatie
  2. het bouwen van duurzame steden
  3. sociale aspecten van transformatie
  4. leiderschap
  5. CityChanger vaardigheden

Gerald Babel-Sutter: “Jaarlijks stemmen we de thema’s af op de gaststad, maar ons overkoepelende thema blijft altijd: hoe breng je verandering teweeg? Rotterdam past perfect bij ons. De stad is sterk toegewijd aan duurzaamheid, de kenmerkende architectuur en de rijke geschiedenis van innovatie en verandering. Urban Future draait uiteindelijk om de aanpassingsmogelijkheden van steden en hun bewoners, waarbij het belang van soft skills in het bevorderen van betekenisvolle verandering wordt benadrukt.”

Deel deze pagina