Kabinet helpt ondernemers verduurzamen

  • Inhoudstype:
    • Nieuws
  • Thema’s:
    • Duurzaamheid
Kabinet helpt ondernemers verduurzamen. Foto van zonnepanelen app.
Foto: Jan van der Ploeg

Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb’ers die via verduurzaming energiekosten verlagen. Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Door hierin te investeren, verlagen mkb’ers hun vaak sterk gestegen energiekosten. Ondernemers kunnen, afhankelijk van hun financier, per 7 november 2022 gebruik maken van deze regeling. In totaal kan er tot €200 miljoen aan garanties worden verstrekt.

Hoge energiekosten

De BMKB-Groen helpt de ondernemer om de kosten van energie omlaag te brengen. De lening kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een elektrische oven aan te schaffen of het bedrijfspand te verduurzamen. Het is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers. 

Verduurzamen mkb noodzakelijk

Het verduurzamen van het mkb is niet alleen belangrijk om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen. Door de stijgende elektriciteits- en gasprijzen is investeren in verduurzamen zelfs noodzakelijk geworden. Veel mkb’ers hebben geen of onvoldoende eigen middelen om dit zelf te betalen. 

Aanvragen BMKB-Groen

Het aanvragen van een lening onder de BMKB-Groen gaat via de financier van de mkb’er. Non-bancaire financiers kunnen de BMKB-Groen per 7 november openstellen. Banken hebben meer tijd nodig om de regeling uit te voeren en kunnen per 2023 de BMKB-Groen aanbieden.

Mkb’ers die gebruik willen maken van de regeling moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • De BMKB-Groen is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.
  • Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt wel dat die middelen opgenomen moeten zijn op de EIA-lijst. Deze lijst is op de website van RVO te raadplegen.
  • Investeringen in bedrijfspanden moeten minimaal tot energie-label C leiden.

Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.

Tips

Nederland wil de CO2-uitstoot en het grondstoffenverbruik fors verminderen. Daarom is er wetgeving waarin de eisen zijn vastgelegd waaraan de ondernemers in ieder geval moeten voldoen. Ook zijn er subsidies en financieringsconstructies om ondernemers te helpen met duurzame maatregelen. Op deze pagina lees je meer over de wetgeving en beschikbare subsidies.

RBZ

Heb je (financiële) problemen, ondanks de financiële coronaregelingen van de Rijksoverheid? Heb je schulden opgebouwd en lukt het je niet deze schulden aan te pakken? Wil je stoppen met jouw onderneming? Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kan jou ondersteunen en adviseren. Je kan een afspraak met RBZ maken voor een telefonisch spreekuur. Kies 2 in het keuzemenu.

Deel deze pagina