Rotterdamse kartrekkers aan de slag met learning by doing training

 • Inhoudstype:
  • Artikel
 • Thema’s:
  • Vitale Kerngebieden

Rotterdam kent 73 winkelgebieden, waarvan er circa 40 bestempeld zijn als kerngebied. Het is onmogelijk om alle gebieden tegelijkertijd dezelfde aandacht te geven. Toch is de wens vanuit Vitale Kerngebieden om wel snel in zoveel mogelijk gebieden een positieve beweging op gang brengen. Daarom is gestart met een learning by doing training voor de “kartrekkers” van de winkelgebieden in Rotterdam. 

learning by doing training voor Rotterdamse kartrekkers.
Tijdens een van de sessies van de learning by doing training.

Wie bedoelen we met “kartrekkers”?

Kwartiermakers, straatmanagers, centrummanagers, maar bijvoorbeeld ook voorzitters van winkeliersverenigingen. Kartrekkers verbinden de relevante stakeholders in een winkelgebied en zijn actief met het organiseren van collectieve acties en activiteiten die nodig zijn om het gebied aantrekkelijk te maken en te houden. 

Welke thema’s komen aan bod?

De training is volledig gebaseerd op de praktische aanpak van de Centrum Management Academy. Onderling wordt door de deelnemers continu kennis gedeeld over uiteenlopende en actuele vraagstukken, waardoor iedereen elkaar snel slimmer maakt en het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. In 2022 zijn de volgende onderdelen aan bod gekomen:

 • Transformatie
 • Het kerngebied als merk met sociale meerwaarde als fundament
 • Basis op orde en samenwerken, activatie gouden driehoek
 • Ken je klant en het kerngebied als bedrijf

En de komende periode staan de volgende zaken nog op het programma:

 • Activatie stakeholders, BRUIS methodiek en shopper safari. Waar staat jouw gebied en waar wil je met het gebied naar toe? Hoe activeer je de kennis van de kartrekkers richting de achterban?
 • Stuurwiel voor de kartrekker / regisseur van het gebied, persoonlijke ontwikkeling
 • Digitalisering
 • Ontwikkelen ondernemers aan de hand van het INretail stuurwiel (samen met ondernemers)

Hoe zien de sessies eruit?

Tijdens de sessies wordt ieder thema op een vergelijkbare wijze behandeld. Er wordt gestart met een intro over het thema waarbij middels een presentatie van een expert de meest relevante insights, tips, tricks en tools worden gedeeld en daarnaast wordt stilgestaan bij hoe en wat te doen om dit thema zo optimaal mogelijk in te zetten in ieder gebied. Vervolgens gaan we met alle aanwezigen in groepjes ervaringen uitwisselen en co-creëren. Rotterdam kent immers vele gebieden en vele kartrekkers.

Het ene gebied heeft meer ervaring met het aanpakken van leegstand en een ander gebied is bijvoorbeeld verder met het activeren van voldoende ondernemers in het gebied. Door deze ervaringen over en weer met elkaar te delen, hoeven we het wiel niet steeds zelf opnieuw uit te vinden, maar kunnen we leren van praktijkervaringen van onze Rotterdamse buurman / buurvrouw. Zo worden we snel slimmer en leren we wat succesvol is, maar ook wat minder goed werkt. 

Er zijn 14 kartrekkers uit de volgende gebieden actief aan de slag met de learning by doing training: Middellandstraat, Boulevard Kralingen, Slinge, Overschie, Winkelboulevard Zuid, West-Kruiskade,Hillegersberg, Rotterdam Centrum, Nieuwe Binnenweg, Delfshaven, Zwaanhalskwartier en Noorderboulevard.  

Enthousiaste feedback

Tot op heden is er veel enthousiaste en positieve feedback gegeven. Denk aan: supertoffe sessies, veel geleerd, ik heb ontdekt dat je door het zetten van vele kleine stapjes al heel veel kunt bereiken, goed om te weten welke kennis / informatie er allemaal beschikbaar is, samen kom je verder, ieder gebied is “een warenhuis”, veel werk aan de winkel, erg interessant en relevant om veel van andere kartrekkers te leren, pragmatisch en direct toepasbaar.

Deze feedback stimuleert om verder door te gaan op deze ingeslagen weg.
Kortom: Wordt vervolgd.

Deel deze pagina